Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • primjerice

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448

Kolegiji

MEÐUNARODNO TRGOVAČKO PRAVO
ARBITRAŽNO PRAVO
ARGUMENTACIJA i BIOETIKA U PRAVU
ARGUMENTACIJA U UPRAVNOM SUDOVANJU
AUTORSKO PRAVO
BAZE PODATAKA U PRAVU
BAZE PODATAKA U UPRAVI
BESPLATNA PRAVNA POMOĆ
BURZOVNO PRAVO
CARINSKO PRAVO
CSI SPLIT - MEDICINSKA KRIMINALISTIKA
DALMATINSKO STATUTARNO PRAVO
DIOKLECIJAN ZAKONODAVAC
DIPLOMATSKO I KONZULARNO PRAVO
DIPLOMSKI RAD
DIPLOMSKI RAD
EKONOMIKA JAVNOG SEKTORA
EKONOMSKA POLITIKA
ELEKTRONIČKO POSLOVANJE
ELEKTRONSKA UPRAVA
ENGLESKI JEZIK I
ENGLESKI JEZIK II
EUROPSKE INTEGRACIJE I INSTITUCIJE EUROPSKE UNIJE
EUROPSKI SIGURNOSNO OBRAMBENI SUSTAV
EUROPSKI UPRAVNI PROSTOR
EUROPSKO GRAÐANSKO POSTUPOVNO PRAVO
EUROPSKO OBITELJSKO MEÐUNARODNO PRIVATNO I MEÐUNARODNO PROCESNO PRAVO
EUROPSKO OBITELJSKO PRAVO
EUROPSKO PROMETNO PRAVO
EUROPSKO RADNO I SOCIJALNO PRAVO
EUROPSKO RADNO PRAVO
EUROPSKO UPRAVNO PRAVO
FINANCIJSKO PRAVO I FINANCIJSKA ZNANOST
FINANCIRANJE JAVNE UPRAVE
FINANCIRANJE JAVNOG ZDRAVSTVA
FINANCIRANJE ŠPORTA
GOSPODARSKO KAZNENO PRAVO
GOSPODARSKO KOMUNALNO PRAVO
GOSPODARSKO KOMUNALNO PRAVO
GRAÐANSKO PRAVO I MEDICINA
GRAÐANSKO PRAVO I.
GRAÐANSKO PRAVO II.
GRAÐANSKO PROCESNO PRAVO
HRVATSKA PRAVNA POVIJEST
HRVATSKO I EUROPSKO GRAÐANSKO OVRŠNO PRAVO
IMOVINSKO POREZNO PRAVO
INFORMACIJSKI SUSTAVI U ŠPORTU
INTEGRATIVNA BIOETIKA
INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO I INFORMACIJSKA SIGURNOST
INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO I INFORMACIJSKA SIGURNOST
IZBORNI PREDMET I.
IZBORNI PREDMET II.
IZBORNI PREDMET III.
IZBORNI PREDMET IV.
IZBORNI PREDMET V.
IZBORNI PREDMET VI.
IZBORNI PREDMET x3
IZVANINSTITUCIONALNE KAZNENOPRAVNE SANKCIJE I MJERE
IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI
IZVANPARNIČNO PROCESNO PRAVO
JAVNE SLUŽBE
JAVNE SLUŽBE I SOCIJALNA POLITIKA
JAVNO FINANCIJSKO PRAVO EUROPSKE UNIJE
JAVNOBILJEŽNIČKO PRAVO
KANONSKO PRAVO
KAZNENO IZVRŠNO PRAVO
KAZNENO IZVRŠNO PRAVO
KAZNENO PRAVO
KAZNENO PROCESNO PRAVO
KAZNENOPRAVNA PRAKSA
KAZNENOPRAVNA ZAŠTITA OKOLIŠA
KOMUNIKACIJE I KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE
KONZULARNO PRAVO
KOPNENO I ZRAČNO PRAVO
KRIMINOLOGIJA S VIKTIMOLOGIJOM
LIJEČNIČKO PRAVO
LJUDSKA PRAVA - MEÐUNARODNOPRAVNI ASPEKT
LOKALNA SAMOUPRAVA
LOKALNA SAMOUPRAVA
MALOLJETNIČKO KAZNENO PRAVO
MEDICINA I KAZNENI POSTUPAK
MEDICINA I KAZNENO PRAVO
MEDICINSKO GRAÐANSKO PROCESNO PRAVO
MEÐUNARODNE ORGANIZACIJE
MEÐUNARODNI UGOVORI
MEÐUNARODNO I EUROPSKO KAZNENO PRAVO
MEÐUNARODNO JAVNO PRAVO
MEÐUNARODNO JAVNO PRAVO
MEÐUNARODNO PRAVO MORA
MEÐUNARODNO PRIVATNO PRAVO
MEÐUNARODNO RADNO PRAVO
MEÐUNARODNO ŠPORTSKO PRAVO
MEÐUNARODNOPRAVNA ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA
MIRENJE
NACRT PRAVNE POVIJESTI SUSJEDNIH ZEMALJA
NOMOTEHNIKA
NOVA JAVNA UPRAVA
NOVA JAVNA UPRAVA
OBITELJSKO PRAVO
OBVEZNA OSIGURANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ODLUČIVANJE U JAVNOJ UPRAVI
OPĆA PRAVNA POVIJEST
ORGANIZACIJA PRAVOSUÐA
ORGANIZIRANI KRIMINALITET
OSNOVE EUROPSKOG GRAÐANSKOG POSTUPOVNOG PRAVA
OSNOVE EUROPSKOG PRAVA
OSNOVE EUROPSKOG PRAVA I
OSNOVE EUROPSKOG PRAVA II
OSNOVE GRAÐANSKOG POSTUPKA
OSNOVE GRAÐANSKOG PRAVA
OSNOVE KAZNENOG POSTUPKA
OSNOVE KAZNENOG PRAVA
OSNOVE MEÐUNARODNOG PRAVA
OSNOVE RADNOG, SOCIJALNOG I SLUŽBENIČKOG PRAVA
OSNOVE TEORIJE DRŽAVE I PRAVA
OSOBNA PRAVA
OVRŠNO PRAVO
PARLAMENTARNO PRAVO REPUBLIKE HRVATSKE I POREDBENO
PODUZETNIŠTVO I UPRAVLJANJE (MENADŽMENT)
POLITIČKA EKONOMIJA
POLITIČKE IDEJE I EUROPSKO JAVNO PRAVO
POMORSKI PRIJEVOZ NUKLEARNIH TVARI
POMORSKO I OPĆE PROMETNO PRAVO
POREDBENO KAZNENO PRAVO
POREDBENO KAZNENO PROCESNO PRAVO
POVIJESNE OSNOVE GRAÐANSKOPRAVNIH UGOVORA U EUROPSKO-KONTINENTALNOM PRAVU
POVIJESNE OSNOVE OBVEZNIH UGOVORA U EUROPSKOM PRAVU
POVIJEST HRVATSKE UPRAVE
POVIJEST ŠPORTSKOG PRAVA
PRAVA OSOBNOSTI U MEDICINSKOM PRAVU
PRAVNA INFORMATIKA, STATISTIKA I METODOLOGIJA DRUŠTVENIH ISTRAŽIVANJA
PRAVNA PRAKSA
PRAVNO ISTRAŽIVANJE
PRAVNO UREÐENJE INVENTIVNE DJELATNOSTI U MEDICINI
PRAVO DRUŠTAVA
PRAVO I LITERATURA
PRAVO INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA
PRAVO KONKURENCIJE
PRAVO OBRANE I POLICIJSKO PRAVO
PRAVO OBRANE I POLICIJSKO PRAVO
PRAVO OSIGURANJA
PRAVO OSIGURANJA U ŠPORTU
PRAVO OSOBA U ŠPORTU
PRAVO PACIJENATA
PRAVO POSVOJENJA
PRAVO STRANACA
PRAVO UNUTARNJE PLOVIDBE
PRAVO ZAŠTITE MORSKOG OKOLIŠA
PRAVO ZAŠTITE OKOLIŠA
PRAVO ZAŠTITE POTROŠAČA
PREHRAMBENO PRAVO
PREKRŠAJNO PRAVO
RAČUNALNI KRIMINALITET
RADNO I SOCIJALNO PRAVO
RADNO I SOCIJALNO PRAVO U ZDRAVSTVU
RIMSKO PRAVO
RJEŠAVANJE SPOROVA U MEÐUNARODNOM PRAVU
SEMINAR
SEMINARSKI RAD
SEMINARSKI RAD I.
SEMINARSKI RAD I.
SEMINARSKI RAD II.
SEMINARSKI RAD III.
SINDIKALNO PRAVO
SINDIKALNO PRAVO
SINDIKALNO PRAVO U ZDRAVSTVU
SLOBODA KRETANJA RADNIKA U EU
SLUŽBENIČKO GRAÐANSKO POSTUPOVNO PRAVO
SLUŽBENIČKO KAZNENO PRAVO
SOCIOLOGIJA
SOCIOLOGIJA HRVATSKOG DRUŠTVA
SOCIOLOGIJA UPRAVE
SOCIOLOGIJA ŠPORTA
ŠPORT I INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
ŠPORT I MEDIJI
ŠPORTSKA MEDICINA
ŠPORTSKO GRAÐANSKO PRAVO
ŠPORTSKO KAZNENO PRAVO
ŠPORTSKO POSTUPOVNO PRAVO
SPORTSKO PRAVO
ŠPORTSKO PREKRŠAJNO PRAVO
ŠPORTSKO RADNO PRAVO
ŠPORTSKO TRGOVAČKO PRAVO
Strani jezik I
Strani jezik I (njemački)
STRANI JEZIK I. (engleski)
STRANI JEZIK I. (francuski)
Strani jezik II
STRANI JEZIK II. (engleski)
STRANI JEZIK II. (francuski)
Strani jezik II. (njemački)
SUDAČKO RASUÐIVANJE I SUDAČKO STVARANJE PRAVA
SUDSKA MEDICINA
SUDSKA PSIHIJATRIJA
SUVREMENE UPRAVNE DOKTRINE
TEORIJA PRAVA I DRŽAVE
TEORIJA PRAVNIH VRELA I PRAVNA VRELA EUROPSKOG I HRVATSKOG PRAVA
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA
TRANSFORMACIJA RADNOPRAVNIH ODNOSA
TRANSFORMACIJA RADNOPRAVNOG ODNOSA
TRGOVAČKO PRAVO
TURISTIČKO PRAVO
TZK (Tjelesna i zdravstvena kultura)
UPRAVA I PRAVOSUÐE U EUROPSKOJ PRAVNOJ TRADICIJI
UPRAVA I UPRAVLJANJE
UPRAVA U ŠPORTU
UPRAVA U ZDRAVSTVU
UPRAVLJANJE KOMUNALNIM SUSTAVIMA
UPRAVLJANJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA
UPRAVNA INFORMATIKA SA STATISTIKOM
UPRAVNA PRAKSA
UPRAVNA ZNANOST
UPRAVNE GRANE
UPRAVNI I PRAVNI SUSTAV EU
UPRAVNI SUSTAVI
UPRAVNO PRAVO (Pravni studij)
UPRAVNO PRAVO (Upravni studij)
UPRAVNO PREKRŠAJNO PRAVO
UPRAVNO PROCESNO PRAVO
UREDSKO POSLOVANJE I KORESPONDENCIJA
USPOREDNI UPRAVNI SUSTAVI
USTAVNA DEMOKRACIJA I SUDOVI
USTAVNO PRAVO
USTAVNO PRAVO
USTAVNOPRAVNI I POLITIČKI ASPEKTI SPORTA
UVOD U PRAVO
UVOD U UPRAVU
ZAKONODAVSTVO NA PODRUČJU LIJEKOVA
ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA U EUROPSKOJ I POREDBENOJ PERSPEKTIVI
ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA-NACIONALNI I EUROPSKI KONTEKST
ZAVRŠNI RAD
ZAVRŠNI RAD
ZAVRŠNI RAD
ZDRAVSTVENA EKOLOGIJA I MEDICINA RADA
ZDRAVSTVENO PRAVO
ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO
ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa