Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • obična nepažnja

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448

|

Fakultet «« dekan / redoviti profesor ««

Prof. dr. sc. Mirko Klarić, dekan / redoviti profesor

E-mail:
Kontakt :
Tel: 021/39 35 26
Fax: 021/39 35 97

Mirko Klarić

Mirko Klarić rođen je 1974. godine u Splitu. Osnovnu školu završio je u Jesenicama. U Splitu je završio srednju Zdravstvenu školu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Splitu na temu Tendencije u razvoju lokalne samouprave. Magistrirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu na temu Upravno-politički aspekti sustava zdravstvene zaštite. Doktorirao je na Pravnom fakultu u Zagrebu na temu Novo europsko shvacanje javnih službi. Trenutno se bavi javnim službama u Europskoj Uniji, njihovom liberalizacijom, te podjelom nadležnosti tijela Unije i država članica glede njihova reguliranja. Druga pitanja kojima se bavi su: organizacija državne uprave, njezine reforme i odnos prema političkoj vlasti, pravni aspekti zaštite podataka, političke, pravne i upravne implikacije decentralizacije i regionalizacije te pitanjem jačanja političkih, pravnih i upravnih kapaciteta jedinica lokalne i regionalne samouprave.
Predaje na svim oblicima studija koji se izvode na Pravnom fakultetu u Splitu, te na Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu. Redoviti je član je Hrvatske akademije pravnih znanosti i Instituta za javnu upravu.Član je Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskog sabora. Član je uredništva časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava.

Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Webmail
Studiranje u Splitu - Rezultati studentskih anketa
Pravna klinika
SEELS
NISPA
IASIA