Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • nije jasno; formula kojom je rimski sudac izjavljivao da mu činjenično stanje nije jasno i da stoga ne može suditi

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Fakultet «« prodekan / izvanredni profesor ««

Izv. prof. dr. sc. Dinka Šago, prodekan / izvanredni profesor

E-mail:
Kontakt :

Dinka Šago

Diplomirala na Pravnom fakultetu u Splitu 2002. godine. Dobitnica dekanove nagrade za izvrstan uspjeh tijekom studija. Nakon završetka studija zapošljava se kao sudska vježbenica Općinskog suda u Splitu. Položila pravosudni ispit. Od 2008. godine zaposlena na Pravnom fakultetu u Splitu kao znanstveni novak-asistent na projektu prof. dr. sc. Anite Kurtović Mišić «Veliki hrvatski penalist Jerolim Mičelović – Michieli» (šifra projekta 018 - 00000001128). Sudjeluje u nastavi na kolegiju Građansko procesno pravo. Magistrirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranom magistarskog rada na temu „Dostava u građanskom parničnom postupku“ kod mentora prof. dr. sc. Mihajla Dike. Sudjeluje u radu na međunarodnom projektu «Priznanje i izvršenje stranih sudskih odluka u nacionalnim sustavima Slovenije i Hrvatske, te u sklopu Europskog sudskog prostora» u suradnji s Pravnim fakultetom u Mariboru. Doktorirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu obranom doktorske disertacije na temu „Punomoćnik u građanskom parničnom postupku“ kod mentora prof. dr. sc. Joze Čizmića. Autorica ili koautorica većeg broja znanstvenih i stručnih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim časopisima. Sudjelovala kao referent, s priopćenjima ili pozvanim predavanjima na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima. Sudjelovala na Europen Summer School na Europa – Institutu, Saarland University Saarsburcken “SEE Graduates EU Law Teaching & Research Academy” sa izlaganjem na temu “Croatian accession to the European Union”. Surađivala s Udrugom korporativnih pravnika Republike Hrvatske i European Company Lawyers Association na izradi Bijele knjige preporuka “Company Lawyers: Independent by Design”. Arbitar na Listi arbitara u postupcima bez međunarodnog obilježja - odluka Upravnog odbora Hrvatske gospodarske komore od 8. srpnja 2014. Upisana u registar istraživača u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, matični broj 303855.Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Webmail
Studiranje u Splitu - Rezultati studentskih anketa
Pravna klinika
SEELS
NISPA
IASIA