Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • Pravomoćna presuda (presuđena stvar) stvara pravo (autoritativno regulira pravne odnose) među strankama.

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Fakultet «« redoviti profesor ««

Prof. dr. sc. Davorin Rudolf, redoviti profesor

E-mail:
Kontakt :  
Davorin Rudolf

Rođen je 23. srpnja 1959. u Splitu. Osnovnu školu pohađao je u New Yorku, SAD, i Splitu, a gimnaziju je završio u Splitu. Diplomirao je 1983. na Pravnome fakultetu u Splitu. Završio je 1996. godine Poslijediplomski studij prava mora Pravnog fakulteta u Splitu, obranivši magistarski rad o povijesti državnih granica na moru.
Nakon diplomiranja radio je kao odvjetnički pripravnik. Bio je zaposlen u Zavodu za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Splitu, te u Policijskoj upravi Split (1991.-1994. ) Sudionik je i dragovoljac Domovinskog rata od travnja 1991. godine. Od godine 1994. je bio asistent na predmetima Opća povijest države i prava i Povijest hrvatske države i prava, a sada je docent na predmetu Međunarodno javno pravo.
Doktorsku disertaciju obranio je 17. lipnja 2003. godine na Pravnom fakultetu u Splitu i stekao akademski stupanj doktora znanosti. Fakultetsko vijeće Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Splitu izabralo ga je u zvanje docenta na svojoj sjednici u srpnju 2006. godine.


Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Webmail
Studiranje u Splitu - Rezultati studentskih anketa
Pravna klinika
SEELS
NISPA
IASIA