Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • svojevrstan, osobit

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Fakultet «« izvanredni profesor ««

Izv. prof. dr. sc. Milijan Sesar, izvanredni profesor

E-mail:
Kontakt :

Milijan Sesar
Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu diplomirao 1978. godine. Magistrirao na Poslijediplomskom studiju na Pravnom fakultetu u Splitu 1983. godine. Položio pravosudni ispit u Zagrebu 1984. godine. Doktorat znanosti stekao 1991. godine na Pravnom fakultetu u Ljubljani na temi „Arbitražni postupak“. Autor većeg broja znanstvenih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima iz područja građanskog procesnog prava.
Upisan u registar istraživača kod inistarstva znanosti, obrazovanja i športa, matični broj 133384. U rujnu 2009. godine izabran za izvanrednog profesora na Katedri za građansko procesno pravo.
Pročelnik Katedre za građansko procesno pravo.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Webmail
Studiranje u Splitu - Rezultati studentskih anketa
Pravna klinika
SEELS
NISPA
IASIA