Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • imenovanje prethodnika

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Fakultet «« izvanredni profesor ««

Izv. prof. dr. sc. Žaklina Harašić, izvanredni profesor

E-mail:
Kontakt :  
Žaklina Harašić
Rođena u Splitu 24. rujna 1967. godine. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Splitu 1990. godine. Na III. godini studija je, za postignute uspjehe tijekom studija, dobila nagradu Dekana. Bila je student-demonstrator na predmetu Teorija prava i države, kao i član stručne grupe na istom predmetu. Početkom 1992. zaposlila se, u svojstvu pripravnika, na Okružnom privrednom sudu u Splitu, a potom i na Općinskom sudu u Splitu. Pravosudni ispit položila je u listopadu 1993. i od tada bila sudski savjetnik na izvršnom odjelu Općinskog suda u Splitu do 1. listopada 1994. Od Ministarstva znanosti i tehnologije primljena je kao znanstveni novak na projekt „Dalmatinsko statutarno pravo“ (voditelj prof. dr. sc. Antun Cvitanić), te u tom svojstvu od 1. prosinca 1994. godine radi na Pravnom fakultetu u Splitu. U listopadu 1994. godine upisala je Poslijediplomski studij iz građanskopravnih znanosti u Zagrebu, a 30. lipnja 1998. godine obranila magistarsku radnju pod nazivom „Poslovodstvo bez naloga (U modernom pravu s osvrtom na porijeklo instituta u rimskom pravu)“, te iste godine izabrana za znanstvenog novaka – asistenta. U međuvremenu, 1997. godine sklopila je ugovor o sudjelovanju na projektu „Hrvatska i izazovi konstitucionalizma“. Od 2002. godine je na projektu „Načela konstitucionalizma i hrvatski parlamentarizam“ (voditelj prof. dr. sc. Arsen Bačić). Doktorsku disertaciju s naslovom „Argumentacija u odlukama hrvatskih sudova“ obranila je 5. lipnja 2003. godine na Pravnom fakultetu u Splitu. Te godine izabrana je za znanstvenog novaka - višeg asistenta, a 2006. u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Od 2006. godine suradnik je i na projektu „Pravni sistem: temeljni problemi“ (voditelj prof. dr. sc. Ivan Padjen), a od 2007. i na projektu „Konstitucionalizam i legislatura: tendencije hrvatskog parlamentarizma“ (voditelj prof. dr. sc. Arsen Bačić). Godine 2011. izabrana je u zvanje izvanrednog profesora. Radi istraživanja i prikupljanja literature za znanstveni rad boravila je tijekom 2002. godine, u organizaciji Centra za njemačko, hrvatsko europsko i komparativno pravo, na stipendiji na Freie Universität Berlin. Sudjeluje u nastavi na predmetima Teorija prava i države, Sudačko rasuđivanje i sudačko stvaranje prava, te Teorija pravnih vrela i pravna vrela europskog i hrvatskog prava (integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij), zatim na predmetu Osnove teorije države i prava (stručni upravni studij), te na predmetu Argumentacija u upravnom sudovanju (specijalistički diplomski studij). Objavljuje radove iz oblasti teorije prava, posebno pravne argumentacije. Član je Hrvatske udruge za pravnu i socijalnu filozofiju te teoriju prava i države, Hrvatske udruge za radno pravo i socijalnu sigurnost, te Udruge pravnika u gospodarstvu Splita.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Webmail
Studiranje u Splitu - Rezultati studentskih anketa
Pravna klinika
SEELS
NISPA
IASIA