Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • sud određen od strane nekog drugog (višeg) suda

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR2623600001101102826949
Fakultet «« izvanredni profesor ««

Izv. prof. dr. sc. Marija Boban, izvanredni profesor

E-mail:
Kontakt :
 

Marija Boban

Doc. dr sc. Marija Boban rođena je 16. kolovoza 1976. godine u Splitu. Srednju školu „Ivan Lucić“ uspješno je završila u Trogiru gdje je oslobođena polaganja završnog maturalnog ispita zbog visokog prosjeka ocjena. Diplomirala je 23. 05. 2000.g. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu na studiju Poslovne ekonomije smjer Management sa temom diplomskog rada «Ocjena uspješnosti tranzicije u zemljama Centralne i Istočne Europe sa naglaskom na Hrvatsku»,mentora prof. dr. sc. Zlatana Reića, s ocjenom izvrstan. Godine 2001. upisuje postdiplomski studij «Informatički management» na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te ga je završila sa prosjekom 4,94. Magistrirala je 14. 07. 2005. godine na temu „Sigurnosni i pravni aspekti elektroničkog poslovanja“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Dražena Dragičevića. Također, dana 02. 03. 2012. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranila je doktorsku disertaciju na temu „Pravni i kulturološki aspekt sigurnosti i zaštite oosobnih podataka“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Miroslava Tuđmana i prof. dr. sc. Joze Čizmića.


Na Pravnom fakultetu zaposlena je od studenog. 2000.g. do danas. Primljena je u svojstvu asistentice na Zavodu za ekonomske, financijske i informacijske znanosti i statisitiku. Od tada pa do 2010.g. aktivno sudjeluje u nastavi i samostalno izvodi predavanja, vježbe, seminare i konzultacije na kolegijima Pravna informatika, statistika i metodologija društvenih istraživanja na Pravnom studiju, kolegiju Upravna informatika sa statistikom na stručnom Upravnom studiju i izbornim kolegijima Baze podataka u pravu i Baze podataka u upravi.


Od 1. rujna 2010.g. izabrana je za asistenticu na Katedri za ekonomske i financijske znanosti na kolegiju Politička ekonomija na Pravnom fakultetu u Splitu. Od 2012.g. izabrana je za Pročelnicu Katedre za ekonomske i financijske znanosti a od 2013.g. izabrana je i za docenticu i nositeljicu kolegija kolegija: Politička ekonomija na 1. godini diplomskog integriranog Pravnog studija., kolegijima „Intelektualno vlansištvo i informacijska sigurnost“, Ekonomska politika“ i „Elektroničko poslovanje“ na V. godini diplomskog integriranog Pravnog studija, kolegiju „Intelektualno vlaništvo i informacijska sigurnost“ na IV. godini specijalističkog Upravnog studija i kolegiju „Informacijski sustavi u športu“ na specijalističkom studiju „Športsko pravo“.


Kao istraživač uključena je u znanstvene projekte Pravnog fakulteta u Splitu „Razvoj i implementacija informatizacije regionalne i lokalne samouprave“, voditelja prof. dr. sc. Slavka Šimundića, i „Morske granice RH i međunarodni ugovori kojima se uređuju odnosi na moru“voditeljice prof. dr. sc. Vesne Barić-Punda. Također, obavljala je funkciju tajnice na oba projekta.


Od 2002.g. u okviru izdavačke djelatnosti fakulteta obavlja dužnost tajnice Zbornika radova Pravnog fakulteta u Splitu, a zatim od 2004.-2007.g. obavlja dužnost tehničkog urednika Zbornika radova Pravnog fakulteta u Splitu. Od prosinca 2007.g.- lipnja 2011.g. obavlja dužnost tehničkog urednika Zbornika radova Veleučilišta u Šibeniku. Od studenog 2010.g. imenovana je za člana Uredništva i tehničkog urednika časopisa sa međunarodnim uredništvom SEE Law Schools Network pod pokroviteljstvom GIZ.


Od prosinca 2005.g. aktivno sudjeluje, kao voditelj radne grupe, u organizaciji seminara za edukaciju djelatnika lokalne samouprave koje Pravni fakultet u Splitu organizira u suradnji s USAID-om Hrvatska i Projektom reforme lokalne samouprave. Na seminarima je sudjelovala u svojstvu organizatora i predavača (ocijenjena od strane sudionika prosječnom ocjenom 4,6).


Od 2007.g. u sklopu sporazuma o suradnji Pravnog fakulteta u Splitu i Veleučilišta u Šibeniku sudjeluje u nastavi kao vanjski suradnik na kolegijima na odjelu Menadžment Veleučilišta u Šibeniku te Upravnom odjelu u Vodicama.


Predstojnica je Katedre za ekonomske i financijske znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu i nositeljica kolegija Politička ekonomija, Ekonomska politika, Elektroničko poslovanje, Zdravstvena informatika, Informacijski sustavi u športu i sunositeljica na kolegiju Intelektualno vlasništvo i informacijska sigurnos na Pravnom i specijalističkom Upravnom studiju. Također, na Studiju za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu sunositeljica je kolegija Sustavi nacionalne sigurnosti i Nove tehnologije, informacijska sigurnost i intelektualno vlasništvo. Dugogodišnji je predavač na Veleučlilištu „Marko Marulić“ u Kninu, Veleučilištu „Nikola Tesla“ u Gospiću a pet godina je predavala i na Veleučilištu u Šibeniku. Nositeljica je kolegija na specijalističkim studijuma Športsko pravo, Medicinsko pravo i Ekonomski i normativni okvir poduzetništva.


Aktivno sudjelovala kao istraživač i voditeljica istraživanja na projektu “Istraživanje o percepcijama građana o sigurnosti u Gradu Splitu” koje je provedeno za potrebe Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Splita na području Grada Spita – na uzorku od 1000 upitnika.tijekom 2010.g. te također u istoimnenom istraživanju provedenom 2015. godine o čemu je objavljena i istoimena publikacija.


U rujnu 2008.g. izabrana je u zvanje višeg predavača za područje ekonomskih znanosti- menadžment i upravljanje

i u rujnu 2009. izbarana je u zvanje višeg predavača za područje informacijskih znanosti – informacijski sustavi i informatologija

zbog velikog obima radova u tom području.


Od listopada 2010.g. do danas vanjski je suradnik je na Odjelu za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu i sunositeljica na kolegijima Nove tehnologije, intelektualno vlasništvo i informacijska sigurnost na studiju Forenzika i nacionalna sigurnost.


Kroz godine, kao suradnica i voditeljica sudjelovala je na nizu hrvatskih i europskih projekata od čega je u ovom trenutku osobito aktualan domaći na temu „Medijske pismenosti“ i Međunarodne projekte 'Iurisprudentia' i „Passworld“ na temu Migracija i izbjegličke krize financirane iz europskih fondova. Članica je Hrvatskog Društva za Operacijska Istraživanja, Hrvatskog društva menadžera kvalitete i Udruge pravnika u gospodarstvu. Aktivno se služi engleskim i talijanskim jezikom.


Posjeduje certifikat za Upravljanje centrima za cjeloživotno obrazovanje (CSU SAD) i certifikat ISO 9001:2000.


Autorica je preko 70 znanstvenih članaka od kojih je velik broj iz područja informacijske sigurnosti, prava na pristup informacija i zaštite osobnih podataka, kriznog upravljanja i elektroničke uprave te koautorica četiriju sveučilišnih udžbenika. Sudjelovala je na preko 50 međunarodnih i domaćih konferencija kao predavač uz izlaganje te na njima ima i objavljene znanstvene i stručne radove. Na 10 konferencija sudjelovala je i kao organizatorica ili članica organizacijskog odbora. Izrazito je aktivna i kao volonter te je dugogodišnja suradnica Nacionalnog odbora za studente s invaliditetom i Povjerenica za studente s invaliditetom i dobrovoljne davatelje krvi Crvenog križa pri Pravnom fakultetu u Splitu. Također, posljednjih 5 godina je menadžerica kvalitete
Pravnog fakulteta u Splitu i članica Odbora za unaprjeđenje kvaliete Sveučilišta u Splitu. Urednica je i članica uredništva brojnih domaćih i međunarodnih uglednih znanstvenih i stručnih časopisa te kolumnistica portala Dalmacija danas i glavna urednica portala poslovnih vijesti Terracon Business News.


Dugugodišnja je članica slijedećih znanstvnih i stručnih odbora i društava: članica Nacionalnog Odbora za studente s invaliditetom; članica Radne skupine Vijeća za priznavanje visokoškolskih kvalifikacija za Sveučilište u Splitu; članica Povjerenstva za izradu nastavnog plana i programa doktorskog studija Pravnoga fakulteta u Splitu u skladu; članica Povjerenstva za izradu elaborata Centra za izvannastavne aktivnosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu; članica Povjerenstva Sveučilište u okruženju za izradu Stretegije Sveučilišta u Splitu, članica Hrvatskog društva za operacijska istraživanja i članica Udruge pravnika u gospodarstvu.


Nagrađena je od strane USAID Croatia, 05. srpnja 2007.g., za suradnju s USAID-om Hrvatske povodom obilježavanja suradnje u reformi lokalne samouprave za iznimni doprinos projektu i suradnji PRLS USAID-a Hrvatska.


Od studenog 2015. osnivačica je portala Terracon Business News i glavna urednica istoimenog portala. Od ožujka 2017. je kolumnistica portala Dalmacija Danas na temu iz područja ekonomije i informacijske sigurnosti.


Aktivno se služi engleskim i talijanskim jezikom.


Upisana je u registar znanstvenika pod brojem 266 542.


a/ KNJIGE, UDŽBENICI, MONOGRAFIJE


1. Šimundić, S., Boban, M., Zbirka zadataka iz statistike, 2. dopunjeno i izmijenjeno izdanje, Sveučilište u Splitu Pravni fakultet, 2003., 170 str. (sveučilišni udžbenik)


2. Boban, M., Sigurnosni i pravni aspekti elektroničkog poslovanja, Zagreb, 2005., magistarski rad (neobjavljen, vlastita naklada).


3. Lozina, D., Boban, M., (ur.), Lokalna samouprava prema novoj javnoj upravi, Zbornik radova međunarodnog savjetovanja, Sveučilište u Splitu Pravni fakultet – USAID Croatia, 2007. (urednička knjiga)


4. Lozina, D., Klarić, M., Boban, M., (ur.), „Regionalizam – pravni i politički aspekt, Zbornik radova međunarodnog savjetovanja, Sveučilište u Splitu Pravni fakultet, 2007. (urednička knjiga)


5. Cvitan, O., Boban, M., Klarić, M., (ur.), Teritorijalni ustroj i regionalizacija Rebublike Hrvatske u kontekstu Europskih integracija, Zbornik radova znanstvenog skupa, Sveučilište u Splitu Pravni fakultet, Split, 2010. (urednička knjiga)


7. Šundov, J., Cvitan, O., Šegvić, Z., Šimundža, D., Protić, M., Mardešić, J., Čulić, R., Boban, M (ur.)., 20 godina Banovina '91 - 1991. -2011. / Split : Grad Split i Splitsko-dalmatinska županija, 2011. (monografija)


8. Cvitan, O., Klarić, M., Boban, M. (ur.)., Ustavne promjene Republike Hrvatske i Europska unija, Zbornik radova znanstvenog skupa, Sveučilište u Splitu Pravni fakultet, Split, 2011. (urednička knjiga)


9. Boban, M., Pravni i kulturološki aspekt sigurnosti i zaštite osobnih podataka, doktorski rad, (neobjavljen, vlastita naklada)


10. Šimundić, S., Boban, M., Mardešić,-M., Informatika (Uvod u laboratorijske vježbe), 3. dopunjeno izdanje, Pravni fakultet u Splitu, 2008., 87 str.


11. Boban, M., Novaković, D., Poslovna statistika – zbirka zadataka, Veleučilište u Šibeniku, Šibenik, 2011., 145 str.


12. Čizmić, J., Boban, M., Zlatović, D., Nove tehnologije, intelektualno vlasništvo i informacijska sigurnot, Sveučilište u Splitu Pravni fakultet, Split, 2016., 785 str


b/ ZNANSTVENI RADOVI OBJAVLJENI U MEÐUNARODNO PRIZNATIM ČASOPISIMA I PUBLIKACIJAMA (a1)


1. Šimundić, S., Boban, M., Mardešić, M.,“Management and distribution of information in the complex systems of shipbuilding production” 43rd International Symposium Electronics in Marine, ELMAR-2001. 13-15 June 2001, Zadar , Croatia, 2001., str. 45 - 55


2. Šimundić, S.,Boban, M., Mardešić, M:, „Knowledge Base Model in the Expert System Structure for Data Processing in an Information Center During Ship Construction Process“, SOR’01 - The 6th International Symposium on Operational Research in Slovenia, Predvor, SLOVENIA, September 26 - 28, 2001, str. 58 - 67


3. Šimundić, S., Boban, M., “Research and application of optical disc in marine shipbuilding”, Conference Secretariat Third International Conference on Marine Industry, 04-09 June 2001. MARIND’2001, Varna 9010, Bulgaria , 2001., - MR


4. Šimundić, S., Boban, M:, „Economic justification of installation and application of optical disc in marine shipbuilding”, Conference Secretariat Third International Conference on Marine Industry, 04-09 June 2001. MARIND’2001, Varna 9010, Bulgaria , međunarodna recenzija - MR


5. Šimundić, S., Boban, M:, „Network plannning research and application in preparing on-th-spot investigation of major crimes“, Proceedings of 9th International Conference on Opertaional Research, KOI 2002., Ocober 2 – 4, Trogir, Croatia, 2002., str. 225 . 236


1. Boban, M., Sertić, H.,“Organization of software development for e-business“, Mipro, DE-Digital Economy, svibanj 2003.- MR


7. Požgaj, Ž., Sertić, H., Boban, M., „Effective requirement specification as a precondition for successful software development project“, ITI, 2003. - MR


8. Požgaj, Ž., Sertić, H., Boban, M., „Preconditions for successful e-justice software development projects“, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 40, broj 3-4, 2003., str. 433-439,


9. Sertić, H., Požgaj, Ž., Boban, M., „Business Process Analysis as a Key to Successful New Economy Software Development, XXVII. International Convention Mipro 2005. 1 (2005) ; (MR)., str. 56 - 65


10. Sertić, H. Požgaj, Ž. Boban, M.: Improvements in Software Development as a Key of Success in New Economy, Proceedings of the 3rd E-business ALADIN, DE-Digital Economy, Proceedings of the 29th International Covention MIPRO 2006, Opatija, 2006.


11. Požgaj. Ž., Sertić, H., Boban, M., „Effective information systems development as a key to successful enterprise, Managmement, Vol. XII., 2007., no.1. pp. 65-68


12. Šimundić. S., Boban, M., „Protection of Personal Data in eGovernment Model - Security and Legal Aspects,,, Proceedings of the 4th E-business ALADIN, DE-Digital Economy, Proceedings of the 30th International Covention MIPRO 2007, Opatija, May, 2007., str. 102 - 106


13. Boban, M., Ćosić, Z., Information Security Management Systems as Fundamental Requirement for Business Success, Proceedings of the 4th E-business ALADIN, DE-Digital Economy, Proceedings of the 30th International Covention MIPRO 2007, Opatija, May, 2007., str. 50 - 56


14. Šimundić, S., Boban, M., Business Continuity Management Systems – Challenges Of Management On The Way To Business Success In Digital Economy, Digital Economy section, 31st International Conference Mipro, Opatija, 26. -30th May 2008., 53 - 56


15. Ćosić, Z., Boban, M., „Quality Management Systems as the Core of Efficient Local Governments“, Local Government section, 31st International Conference Mipro, Opatija, 26. -30th May 2008., str. 212 - 214


16. Šimundić, M., Boban, M., Valčić, M., „Impact of new information technologies and globalisation processes on citizen's privacy and protection of individuality - the case of Croatia“, 2. International Conference €CNSI – 2008, 13. – 14. studenoga, Zadar, Croatia, 2008., str. 90 - 92


17. Boban, M., Ćosić, Z., „Business continuity plan (BCP) methodology – challenges of risk management on the way to business success in digital economy“, Zbornik radova IV. znanstveno-stručne konferencije s međunarodnim sudjelovanjem menadžment i sigurnost M&S 2009, 3.VI.2009., Čakovec, 2009., str. 249 - 257


18. Šimundić, S., Boban, M., „Development And Infomatization Of Regional And Local Governments“, Proceeding Vol. V. DE & ISS & miproBIS & LG & SP , Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, 2009., str. 263-267


19. Ćosić, Z., Boban, M., Novaković, D., „Fundamental Acitivites Of Business Continuity Plan - Managing The Operations Continuity In Practice“, Proceeding Vol. V. DE & ISS & miproBIS & LG & SP Zagreb : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, 2009., str. 30-32


20. Šimundić, S.; Boban, M.; ĆosiĆ, Z.; Simulation modelling of reliability of the ship equipment technical systems, Proceedings of International Symposium ELMAR, Zadar 2009., pp. 171 - 174


21. Boban, M., „Sigurnosni i pravni aspekti zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj“, YU INFO 2010 Zbornik radova - Simpozijum o računarskim naukama i informacionim tehnologijama / Ivković. M.,(ur.), Beograd : Društvo za informacione sisteme i računarske mreže, 2010., str. 1 - 15


22. Šimundić, S., Boban, M. Šinković, Z. „The regulatory and legal framework of information security and right to access information in Government, Local Government and Public Services“, MIPRO, 2010 Proceedings of the 33rd International Convention , 24-28 May Opatija, Croatia, 2010,str. 317 - 328


23. Boban, M., „Building eGovernment model on the principles of new economy trends and international standards considering protection of citizen privacy and personal data“, E-Society Journal Research and Applications, Volume 1, Number 2, Zrenjanin, December 2010., str. 1 – 15


24. Ćosic, Z.; Boban, M.; Information security management — Defining approaches to Information Security policies in ISMS, Proceedings of International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), 2010., pp 83 - 85


25. Boban, M., Ivković, M., Jevtić, V., Milanov, D., The data quality in CRM systems: strategy and privacy , YU Info 2011 i ICIST 2011 - Međunarodna konferencija ICIST 2011, Kopaonik, Srbija, 06-09.03.2011.


26. Čović, Z. Ivković, M., Boban, M. Ćosić, Z., Development of integrated model for health promotion in medical informatics, Proceedings of the 33rd International Conference Information Technology Interfaces ITI 2011, 27-30 June 2011., pp.371 – 378


27. Boban, M., Sigurnost i zaštita osobnih podataka - pravni i kulturološki aspekti / doktorska disertacija.Zagreb, Hrvatska : Filozofski fakultet, 02. 03. 2012., (Mentor: prof. dr. sc. Tuđman, Miroslav), 383 str.


28. Boban, M., Right to privacy and freedom of information in the modern information society. // Proceedings of the Faculty of Law in Split. 49 (2012), 3 (105); 575-598 (review article).


29. Boban, Marija, The genesis of conflict of rights of access to information and the right to privacy in public administration // Proceedings of the second international conference "Development of Public Administration" / Vlado Belaj (ed.), London: Polytechnic Lavoslav Ruzicka in Vukovar, 2012 51 -79 (lecture, international peer-review, published, scientific)


30. Boban, M., Pravo na privatnost i pravo na pristup informacijama u suvremenom informacijskom društvu. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 49 (2012) , 3 (105); 575-598 (pregledni rad, znanstveni)


31. Boban, M., Sigurnost i zaštita osobnih podataka - pravni i kulturološki aspekti / doktorska disertacija, Zagreb, Hrvatska : Filozofski fakultet, 02. 03. 2012., 383 str. Voditelj: Tuđman, Miroslav.


32. Čizmić, J.; Boban, M., The impact of the development of the Internet as a global infrastructure to information security and network data transmission // Internet, government and politics - Proceedings of international scientific and professional conferences, Kemerovo, 2013. 286-305 (lecture, international peer-review, published, scientific ).


33. Boban, M., Roščić, D., Ekonomski učinci i razvoj ruralnog područja u Splitsko-dalmatinskoj županiji uz planinu Biokovo primjenom metodologije europskih razvojnih strategija, Zbornik radova 1. interdisciplinarne znanstveno-stručne konferencije s međunarodnim sudjelovanjem "Održivi razvoj ruralnih krajeva", Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću , Gospić, 2013., str. 115-128 (ISBN: 978-953-56202-3-5).


34. Boban, M., Upravljanje sigurnosnim rizicima i krizno upravljanje u mrežnoj komunikaciji // Zbornik radova Međnardne znanstvene konferencije Dani kriznog upravljanja 2014., 22-23. 05. 2014. Zagreb, 2014., str. 549-572 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).


35. Boban, M., Fiskalna decentralizacija, ekonomska efektivnost i financijska održivost jedinica lokalne samouprave – aktualna pitanja i prijedlozi rješenja, Zbornik radova Aktualnosti regionalne i lokalne samouprave, Novalja – Split – Zagreb, 2014., str. 95-120


36. Boban, M., Information security and the right to privacy and digital economy- the case of Republic of Croatia // Proceedings of the 37th international meeting of the Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO 2014, Zagreb: MIPRO, 2014 1687-1692 (lecture, international peer-review, published, scientific)


37. Boban, M.,Crisis management and information security management as the basic forms of computer crime prevention, 4th International Scientific and Professional Conference ‘Police College Research Days in Zagreb’, 23.-24. 04. 2015., Zagreb


38. Boban, M., Šušak, T., Accounting information systems and their use in regional and local governments sector: Quality, efficiency, security and control procedures as (present) challenges ; 38th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, MIPRO 2015 - Proceedings , 2015., str. 1546-1551


39. Boban, M., Babić, A., Utjecaj internetskih tehnologija na gospodarski rast, poslovni rezultat i stopu rasta profita poduzeća u Republici Hrvatskoj, Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku, No.1-2/2014 (8), 2014., str. 59 - 82


40. Boban, M., Perišić, M., Biometrija u sustavu sigurnosti,m zaštite i nadzora informacijskih sustava, Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku, No.1-2/2015 Srpanj 2015., str. 115 - 148


41. Boban, M., Alač, I., Sigurnosni zahtjevi, krizno upravljanje i planiranje sustava u turizmu, Konferencija: Izazovi današnjice – Turizam i lokalni razvoj, Knjiga sažetaka Veleučilišta u Šibeniku, ISBN: 978-953-7566-15-9, Šibenik, 2015., 72-73


42. Boban, M., Convergence of global technological inovation, global media. Culture and economics in information security, Proceedings of International Scientific Conference Media and Economy MES 2015.: Global Media and Socially Responsible Business, Banja luka, 2015., str. 114 - 129


43. Jozo Čizmić, Boban, M., Utjecaj novih tehnologija na zaštitu tajnosti podataka i informacijsku sigurnost, Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa s međunarodnim sudjelovanjem „Pravo na pristup informacijama i zaštita osobnih podataka“, Pravni fakultet u Splitu, Split, 2015., str. 67-104


44. Weber, M., Boban, M., Security challenges of the Internet of Things, 39th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, MIPRO 2016 - Proceedings , 2016., pp 713-718


45. Rozić, I., Boban, M., Boban, H., Utjecaj informacijskih i komunikacijskih tehnologija na zaštitu privatnosti na radnom mjestu“, Zbornik radova 14. međunarodnog savjetovanja „Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne praske“, Neum, 2016., str. 349-362


46. Boban, M., Information and communication technologies and the new forms of organized crime in network society 39th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, MIPRO 2016 - Proceedings , 2016., pp 1857-1862


47. Boban, M., Vrbat, I, ‘Utjecaj medija i medijske tehnike manipulacije javnim znanjem u informacijskom društvu– postanak i razvoj’, Zbornik radova Međunarodne konferencije Mediji i ekonomija 2016.: ‘Etika u medijima i poslovanju’, BLC fakultet, Banja luka, 2016., str. 7-26


48. Boban, M., Digital single market and EU data protection reform with regard to the processing of personal data as the challenge of the modern world“, Proceedings of 16th International Scientific Conference ESD 2016., „The legal challenges of modern world“, Split, 2016., str. 191 - 201


49. Boban, M., ePrivacy and new European Data Protection Regime“, Proceedings of 17th International Scientific Conference ESD 2016, Managerial Issues in Modern Business" Warsaw, Poland, 20.-21 October, 2016., str. 152 -159


50. Ćizmić, J., Boban, M., Elektronički dokazi u sudskom postupku i računalna forenzička analiza, Zbornik radova XXIII. Savjetovanja pravnika „Petar Simonetti (Vlasništvo – Obveze – Postupak)“ (Poreč, 15., 16. i 17. 03. 2017.g.), Zb. Prav. fak. Sveuč. Rij. (1991) v. 38, Br. 1, str. XVIII+1-690, Rijeka, 2017., str. 23 - 50


c/ ZNANSTVENI RADOVI OBJAVLJENI U ČASOPISIMA KOJI SE NE SMATRAJU MEÐUNARODNO PRIZNATIM ČASOPISIMA I PUBLIKACIJAMA (a2)


1. Boban, M., „E-government u lokalnoj samoupravi“, Zbornik radova, Međunarodno savjetovanje "Lokalna samouprava prema novoj javnoj upravi, Sveučilište u Splitu Pravni fakultet, Split 2007., str. 85-113


2. Boban, M., Sladoljev, S., „Upravljanje kvalitetom – izazov managementa poduzeća na putu do poslovne izvrsnosti u okruženju digitalne ekonomije“, Zbornik radova Velučilišta u Šibeniku, br. 1-2/2007, Šibenik, 2007., str. 62-71


3. Boban, M., Utjecaj razvoja novih informacijskih tehnologija na privatnost i zaštitu osobnih podataka,zbornik radova,pravo na tajnost podataka, Znanstveni skup, Grad Novalja – Pravni fakultet u Splitu, Novalja, veljača 2008., str. 131 . 136


4. Šimundić, S., Boban, M., Modeli zaštite prava na pristup informacijama, Zbornik radova, pravo na pristup informacijama, Znanstveni skup, Grad Novalja – Pravni fakultet u Splitu, Novalja, svibanj 2008., str. 125 – 140


5. Šegvić, S., Boban, M., Šinković, Z., „Krizno upravljanje i globalna recesija“, Zbornik radova, // 2nd International Conference „ Crisis management days“, Velika gorica : Veleučilište Velika gorica s pravom javnosti, 2009., 15 - 30


6. Boban, M., Udovičić, A., Novaković, D., „Upravljanje javnim dobrima u sklopu reforme javne uprave“, Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku. 3-4 (2009.) ; str. 40-45


7. Šimundić, S., Boban, M. „Informatizacija kao temelj razvoja javne uprave“, Zbornik radova znanstvenog skupa Pravnog fakulteta Sveučilita u Splitu, Split, svibanj 2010.g., str. 266-277


8. Boban, M., „Ekonomska analiza naspram kriterija povijesne i gospodarsko-političke razvedenosti teritorijalnog ustroja Republike Hrvatske“, Zbornik radova znanstvno-stručnog skupa „Teritorijalni ustroj i regionalizacija Republike Hrvatske u kontekstu Europskih integracija“, Sveučilište u Splitu Pravni fakultet, Split, studeni 2010., str. 119-129


9. Boban, M., Acutalities of Information Security Management and Identity Management, eChallenges 2014, Belfast, 2014.


10. Boban, M., Indivudalnost u globalnoj univerzalnosti - utjecaj razvoja informacijskih tehnologija na individualnost pojedinca. // Hrvatsko slovo. XX. (2014.) , 1016; 9 (članak, znanstveni).


11. Boban, M., Informacijske tehnologije i globalizacija kulture. // Hrvatsko slovo. XX. (2014.) , 1017; 9 (članak, znanstveni).


12. Boban, M., Jesu li informacijski siromašni zaštićeniji od globalizacijskih učinaka i zadiranja u kulturu naroda i nacije?. // Hrvatsko slovo. XX. (2014.) , 1018; 9-10 (članak, znanstveni).


d/ STRUČNI RADOVI U DOMAĆIM PUBLIKACIJAMA


1. Šimundić, S., Bača, M:, Gluščić, S. Boban, M., Mardešić, M.,, "Nelegalno kopiranje i rasparčavanje programske podrške" GAUDEAMUS, znanstveno -stručni časopis za društvena pitanja, Mostar, 2002. – MR, str. 165 . 175


2. Šimundić, S., Boban, M., “Normativna zaštita softvera”, GAUDEAMUS, znanstveno -stručni časopis za društvena pitanja, Mostar, 2002. – MR, str. 175 - 187


3. Šimundić, S., Lozina, D., Boban, M., „Ekonomska opravdanost uvođenja i primjene optičkog diska u pomorskoj brodogradnji“, GAUDEAMUS, znanstveno -stručni časopis za društvena pitanja, Mostar, 2003. – MR, str. 55 - 60


4. Šimundić, S., Munitić, A., Lozina, D., Boban, M., Mardešić. M., „Izrada grafičkog korisničkog sučelja za sustave programske podrške u pomorskoj brodogradnji“, GAUDEAMUS, znanstveno -stručni časopis za društvena pitanja, Mostar, 2003. – MR, str. 89 - 100


e/ PRIKAZI, OSVRTI I OSTALO


1. Buklijaš, Boris; Boban, Marija; Vijeće za prevenciju kriminaliteta Grada Splita.


Istraživanje o percepcijama građana o stanju sigurnosti u Gradu Splitu, 2010. (izvješće).


2. Buklijaš, Boris; Cvitan, Onesin; Šimundić, Slavko; Aviani, Damir; Klarić, Mirko; Boban, Marija; Barun, Mara.


Regonalizacija u kontekstu europske integracije, 2010. (izvješće).


3. Cvitan, Onesin; Šimundić, Slavko; Buklijaš, Boris; Aviani, Damir; Klarić, Mirko; Boban, Marija; Barun, Mara.


Lokalna uprava u razvoju. Dionica vrijednosne orijentacije građana, izbor predsjednika i percepcije aktualnih političkih prilika, 2009. (izvješće).


4. Cvitan, Onesin; Šimundić, Slavko; Buklijaš, Boris; Aviani, Damir; Klarić, Mirko; Boban, Marija; Barun, Mara.


Lokalna uprava u razvoju -regionalizacija, 2009. (izvješće).


Vrh


f/ POZVANA PREDAVANJA NA MEÐUNARODNOM ZNANSTVENOM SKUPU -


1. Pozvano predavanje na skupu: IS DOS 2011 - Informacioni sustavi državnih organa Srbije 2011, Sava Centar, Beograd, Srbija, 11-12.11.2010. na temu: Building e-Government model on the principles of new economy trends and international standards considering protection of citizen privacy and personal data u organizaciji Informacionog društva Srbije


g/ POZVANA PREDAVANJA NA MEÐUNARODNOM STRUČNOM SKUPU


1. Pozvano predavanje na četvrtu međunarodna CRM konferenciju na temu Privatnost podataka u CRM-u ( Data privacy in CRM systems ) u Beogradu, Srbija, 12.5.2010. u organizaciji Informacionog društva Srbije


h/ POZVANA PREDAVANJA NA DOMAĆIM STRUČNIM SKUPOVIMA


1. Pozvano predavanje na temu Utjecaj razvoja informatičkih tehnologija na privatnost i zaštitu osobnih podataka na konferenciji Privatnost 2008. u Zagrebu, 27. 11. 2008.g. u organizaciji Agencije za zaštitu osobnih podataka i Case d.o.o. Rijeka


2. Pozvano predavanje na temu konferenciji Privatnost 2009. na temu Komunikacijska privatnost – „e-privatnost“ u Zagrebu, 26. 11. 2009.g. u organizaciji Agencije za zaštitu osobnih podataka i Case d.o.o. Rijeka


3. Pozvano predavanje na Osmu konferenciju e-biz2009 "Elektroničko poslovanje" na temu Regulativni okvir elektroničkog poslovanja u RH – put prema novoj javnoj upravi“ u Opatiji, Hrvatska, 30.03.-01.04.2009. Organizatori: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA Zajednica za informacijske tehnologije, MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA Uprava za informacijsko društvo, MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA Uprava za trgovinu i unutrašnje tržište i CASE d.o.o. Rijeka.


4. Pozvano predavanje na temu konferenciji Privatnost 2010. na temu Metodologija upravljanja rizikom u smislu zaštite osobnih podataka i identiteta u Zagrebu, 02. 10. 2010.g. u organizaciji Agencije za zaštitu osobnih podataka i Case d.o.o. Rijeka


Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Webmail
Studiranje u Splitu - Rezultati studentskih anketa
Pravna klinika
SEELS
NISPA
IASIA