Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • građanskopravna (stvarna) legitimacija

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Fakultet «« docent ««

Doc. dr. sc. Marina Carić, docent

E-mail:
Kontakt :Marina Carić

Marina Carić rođena je u Splitu 9.11.1957. gdje je i maturirala klasični smjer Klasične gimnazije “Natko Nodilo” 1976. godine s odličnim uspjehom. Pravni fakultet u Splitu upisala je akademske godine 1976/77. a diplomirala u redovnom roku 1979/80. s prosječnom ocjenom 4,7. Početkom 1981. godine zaposlila se u Okružnom javnom tužilaštvu u Splitu u svojstvu javnotužilačkog pripravnika, a po završetku vježbeničke prakse 1982. godine položila je pravosudni ispit. Nakon toga u dva navrata radila je u svojstvu savjetnika na Županijskom državnom odvjetništvu u Splitu, a od 1993. do 1996. godine obnašala je dužnost suca Prekršajnog suda u Splitu.


Na Pravnom fakultetu u Splitu zaposlila se 1. ožujka 1997. godine u svojstvu mlađeg asistenta na predmetu Kazneno procesno pravo. U veljači 2002. na Pravnom fakultetu u Zagrebu završila je Poslijediplomski studij iz kaznenopravnih znanosti nakon što je izradila i obranila magistarski rad pod naslovom “Kratkotrajna kazna zatvora i njezini supstituti” i time stekla akademski stupanj magistra znanosti. Dana 25. srpnja 2012. na Pravnom fakultetu u Splitu obranila je doktorsku disertaciju pod naslovom “Skraćeni oblici kaznenog postupka” i stekla akademski stupanj doktorice pravnih znanosti. U zvanje docenta izabrana je 30. travnja 2013. i u istom zvanju radi i danas na predmetu Kazneno procesno pravo.


Na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju na III. godini sudjeluje u izvođenju nastave na predmetu Kazneno procesno pravo – posebni dio; nositelj je tri izborna predmeta – Prekršajno pravo, Kazneno izvršno pravo i Kaznenopravna praksa; voditelj je Programa kaznenopravne prakse koji je fakultativni kolegij na III. godini diplomskog studija; izvodi nastavu za izvanredne studente preddiplomskog i diplomskog studija iz predmeta Kazneno procesno pravo – posebni dio; na Specijalističkom diplomskom stručnom upravnom studijui nositelj je izbornog predmeta Kazneno izvršno pravo i izvodi nastavu na izbornom predmetu Upravno prekršajno pravo, a na Diplomskom studiju forenzičnih znanosti izvodi nastavu iz predmeta Kazneno procesno pravo.


Sudjelovala je na Poslijediplomskom viktimološkom tečaju “Victim and Criminal Justice System”
u okviru Interuniverzitetskog centra poslijediplomskih studija u Dubrovniku 1984. godine s referatom “Victims of Tourist Criminality
”. Boravila u SAD 1994. godine na jednomjesečnom studijskom putovanju u okviru projekta Law Clinic Training Program
kojeg je organizirao ABA CEELI (American Bar Association – Central and East European Law Initiative
) radi proučavanja kliničke nastave na američkim pravnim fakultetima. Sudjelovala je na Međunarodnoj konferenciji “Rimski statut – što dalje? u Berlinu 2000.godine; na I. specijalističkom savjetovanju Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu “Međunarodno kazneno pravo i hrvatski pravni sustav” u Opatiji 2000. godine; na skupu Aktualna pitanja kaznenog zakonodavstva održanom u Opatiji 15. i 16. travnja 2004. imala je izlaganje Izdvajanje nezakonitih dokaza iz spisa predmeta – ključni trenutak kaznenog postupka; na Desetim hrvatsko-njemačkim pravničkim danima, Konferencija “Pravno-didaktički transfer”, Split, 29. travnja 2006. imala je izlaganje na temu Program kaznenopravne prakse na Pravnom fakultetu u Splitu, te na Međunarodnom simpoziju “Ius criminale – Quo vadis?”
održanom na Pravnom fakultetu u Rijeci 5. travnja 2008. imala je izlaganje na temu Uvjetni odustanak od kaznenog progona. Redovito sudjeluje na godišnjim savjetovanjima Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu.


Kontinuirano sudjeluje u znanstvenoistraživačkom radu na projektima Zavoda za kaznenopravna i kriminološka istraživanja “Ivan Vučetić” Pravnog faklultetu u Splitu, pa je tako bila suradnik na projektima Turistički kriminalitet i njegova prevencija, na istraživačkom projektu Novo hrvatsko kazneno zakonodavstvo u svjetlu europskih standarda o pravima čovjeka kao i na istraživačkom projektu Razlozi nastupanja zastare kaznenog progona u djelovanju tijela hrvatskog kaznenog pravosuđa. Sada je suradnik na dva istraživačka projekta koji imaju potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta: Pravni položaj mlađih punoljetnika u hrvatskom kaznenom pravu i Europske značajke i dvojbe hrvatskog sustava izvršenja kazne oduzimanja slobode.


Objavila je preko 15 znanstvenih i stručnih radova iz oblasti kazneno procesno pravo, kazneno izvršno pravo i viktimologija.


Član je Hrvatskog žrtvoslovnog (viktimološkog) društva, Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu, suradnik Akademije pravnih znanosti Hrvatske. U upisniku znanstvenika koji se vodi kod Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta upisana je pod matičnim brojem 218796.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Webmail
Studiranje u Splitu - Rezultati studentskih anketa
Pravna klinika
SEELS
NISPA
IASIA