Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • obavještenje (treće osobe) o parnici

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR2623600001101102826949
Fakultet «« docent ««

Doc. dr. sc. Matko Pajčić, docent

E-mail:
Kontakt :  
Matko Pajčić

Rođen u Splitu 1978. godine. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Splitu 2000. godine. Tijekom studije bio je dobitnik dvije dekanove i dvije rektorove nagrade. 2001. godine zapošljava se na Pravnom fakultetu u Splitu kao znanstveni novak na projektu broj 0018003 ''Hrvatsko kazneno zakonodavstvo u svjetlu europskih tendencija o pravima čovjeka'' a 2006. je biran za asistenta na istom fakultetu.


Završio je poslijediplomski studij iz kaznenopravnih znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu: magistarski rad na temu: ''Ugroženi svjedoci u kaznenom postupku'' je obranio 2006. godine.


Doktorsku disertaciju na temu ''Prethodni kazneni postupak u suvremenom međunarodnom i poredbenom kaznenom procesnom pravu''
je obranio 2011. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu.


U znanstveno-nastavno zvanje docenta na Katedri za kazneno procesno pravo Pravnog fakulteta u Splitu je biran 2012. godine.


Sudjeluje u izvođenju nastave na Pravnom fakultetu u Splitu predmetima: Kazneno procesno pravo, Poredbeno kazneno procesno pravo, Međunarodno i europsko kazneno pravo te Kaznenopravna praksa na Pravnom studiju te u izvođenju nastave na predmetu Kazneno procesno pravo.


Objavio je jednu monografiju, niz članaka te održao više izlaganja na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima. Član je više stručnih udruga, između ostalog Hrvatskog udruženja za kazneno pravo i praksu te Hrvatskog udruženja za europsko kazneno pravo. Upisan je u upisnik znanstvenika pod brojem 266610.

Od 2014. do 2018. obavljao je dužnost prodekana za znanost.

Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Webmail
Studiranje u Splitu - Rezultati studentskih anketa
Pravna klinika
SEELS
NISPA
IASIA