Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • Teret dokazivanja je na tužitelju. Tužitelj je dužan dokazati istinitost svojih tvrdnji.

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR2623600001101102826949








Fakultet «« docent ««

Doc. dr. sc. Lucija Sokanović, docent

E-mail:
Kontakt :
 021 393 573


Lucija Sokanović

Lucija Sokanović rođena je u Zadru, 1977. Nakon završenog studija prava na Pravnom fakultetu u Splitu upisuje Poslijediplomski znanstveni studij iz građanskopravnih znanosti u Zagrebu. 2007. upisuje Poslijediplomski doktorski studij iz kaznenopravnih znanosti i 2012. Poslijediplomski specijalistički studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dobitnica nagrade dekana za izvrstan uspjeh u studiju, 2002. položila pravosudni ispit. 9. srpnja 2014. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranila doktorsku disertaciju pod naslovom „Prijevare u kaznenom pravu“. Od 2000. do 2001., sudska vježbenica Općinskog suda u Kaštel Lukšiću, od 2001. do 2003. sudska vježbenica Trgovačkog suda u Splitu, od 2003. do 2004. sudska savjetnica Trgovačkog suda u Splitu. Od 2004. do 2007. znanstveni novak Pravnog fakulteta u Splitu, od 2007. asistentica na Katedri za kazneno pravo te od rujna 2014. viša asistentica na istoj Katedri. Sudjeluje u izvođenju nastave na kolegijima Kazneno pravo i Gospodarsko kazneno pravo Pravnog fakulteta u Splitu, Gospodarski kriminalitet Forenzičkog odjela za sveučilišne znanosti, Sveučilišta u Splitu te Športsko kazneno pravo Poslijediplomskog specijalističkog studija Športsko pravo, Pravnog fakulteta u Splitu. Objavila niz članaka te održala više izlaganja na međunarodnim znanstvenim skupovima. Član je više stručnih udruga (Hrvatskog udruženja za kazneno pravo i praksu i Hrvatskog udruženja za europsko kazneno pravo). Usavršavala se pri Freie Universität, Berlin i Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg im Br.




Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Webmail
Studiranje u Splitu - Rezultati studentskih anketa
Pravna klinika
SEELS
NISPA
IASIA