Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • Sve što je dopušteno nije i pošteno, moralno

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR2623600001101102826949
Fakultet «« docent ««

Doc. dr. sc. Blanka Kačer, docent

E-mail:
Kontakt :
blanka.ivancic-kacer@pravst.hr
Blanka Kačer

Doc. dr. sc. Blanka Kačer rođena je 15.07.1979. u Splitu. Upisala se na Pravni fakultet u Splitu u akademskoj godini 1998./1999., a diplomirala 28.02.2002. (za manje od 3.5 godine). Dobila je Dekanovu i Rektorovu nagradu, te primala državnu stipendiju tijekom diplomskog studija.


Završila je Poslijediplomski znanstveni studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti pri Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na kojemu je (uz obavljanje vježbeničkog staža na Županijskom sudu u Splitu i polaganje pravosudnog ispita 05.01.2005.) položila sve ispite s visokom ocjenom (ukupni prosjek 4,4), te je obranila doktorsku disertaciju: „Građanskopravni aspekti transplantacije dijelova ljudskog tijela“ 14.11.2013., pod mentorstvom prof. dr. sc. Petra Klarića.


Znanstvena novakinja na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Splitu 2011.-2016.


Docentica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu od 02.02.2016., na kolegiju Građansko pravo 1 i nizu izbornih kolegija na Katedri za građansko pravo (Zdravstveno pravo, Autorsko pravo, Sportsko pravo), te na kolegijima na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Medicinsko pravo (Pravo pacijenata, Građansko pravo u medicini) i Poslijediplomskom specijalističkom studiju Športsko pravo pri Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu (Športsko građansko pravo, Pravo osoba u športu, Šport i intelektualno vlasništvo), kao i na stručnom Upravnom studiju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu na kolegiju Osnove građanskog prava.


„Inovacijski kontakt (engl. Innovation scout)“ od 2013. do 2015. na projektu Europske unije i Sveučilišta u Splitu „Technology transfer infrastructure in the Croatian Adriatic region“ (TTAdria).


Članica je tri stručne pravničke udruge: predsjednica Nadzornog odbora Hrvatskog društva za građanskopravne znanosti i praksu, tajnica Hrvatskog društva za športsko pravo, članica Hrvatskog društva za autorsko pravo.


Objavila je niz znanstvenih i stručnih radova, koautor je u udžbeniku. Sudjeluje kontinuirano kao autor na nizu međunarodnih savjetovanja u zemlji i inozemstvu, na kojima je dijelom izlagala i na engleskom i na njemačkom jeziku (diploma Göethe – Instituta).


Matični broj iz Upisa znanstvenika: 330605.Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Webmail
Studiranje u Splitu - Rezultati studentskih anketa
Pravna klinika
SEELS
NISPA
IASIA