Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • po sili zakona

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Fakultet «« viši predavač ««

Tania Blažević, prof., viši predavač

E-mail:
Kontakt :
Tania Blažević, prof.

Rođena u Perthu, Zapadna Australija. Nakon sveučilišnog dodiplomskog studija modernih stranih jezika (francuskog, talijanskog i njemačkog) kao prvog glavnog predmeta i engleskog jezika kao drugog predmeta, na University of Western Australia, Perth, završila poslijediplomski studij obrazovanja i stekla diplomu iz obrazovanja: Diploma of Education (Postgraduate Diploma). Nakon poslijediplomskog studija Upravljanje u obrazovanju (Educational Administration) na Curtin University, Perth, stekla Post Graduate Diploma in Educational Administration. Predavala engleski kao materinji jezik u školama pri Ministarstvu prosvjete Zapadne Australije. Engleski kao strani jezik predavala u višoj srednjoj školi Lycee Robespierre, Arras, u Francuskoj.
Po povratku u Hrvatsku (1996.), podučava engleski jezik u Centru za strane jezike, Split. Vodi tečajeve općeg i poslovnog jezika te pripremne tečajeve za polaganje međunarodno priznatih ispita Sveučilišta u Cambridge-u.
Od 2001. na Odjelu za humanističke znanosti Sveučilišta u Splitu, danas Filozofski fakultet u Splitu, Odsjek za anglistiku, angažirana kao vanjski suradnik, strani lektor na predmetu Jezične vježbe.
Od 2003. na Pravnom fakultetu u Splitu zaposlena kao predavač na predmetu Engleski jezik za pravnike.
Na poziv British Council-a iz Zagreba pohađala obuku i stekla licencu za ovlaštene ispitivače Cambridge ispita (međunarodno priznati ispiti iz engleskog jezika). Aktivni član HUPE (Hrvatsko udruženje profesora engleskog jezika) i HDPL-a (Hrvatsko udruženje za primijenjenu lingvistiku), u nekoliko navrata održala predavanja na godišnjim konferencijama udruženja.
Član je Državnog povjerenstva za organizaciju i provedbu natjecanja iz engleskog jezika za srednje škole.
Objavila stručne radove za časopis Strani Jezici.Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa