Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • greška u postupanju

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Fakultet «« asistent ««

Marija Štambuk Šunjić, dipl. iur., asistent

E-mail:
Kontakt :
tel. 021-393-545
Marija Štambuk Šunjić, dipl. iur.

Rođena u Splitu, 16.siječnja 1977.godine. Osnovnu školu i matematičku gimnaziju završila je u Splitu, poslije čega je upisala studij na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Tijekom studija bila je stipendistica Grada Splita. Diplomirala je 2000.godine temom iz ustavnog prava ("Ustavnopravna zaštita vlasništva"). Od 2001.godine zaposlena je na Katedri za pravnu povijest Pravnog fakulteta u Splitu, najprije kao znanstvena novakinja, a potom kao asistentica.Sudionica je znanstvenog projekta "Veliki hrvatski penalist Jerolim Mičelović Michielli". Polaznica je poslijediplomskog doktorskog studija "Europsko pravo" na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je apsolvirala i radi na izradi doktorske disertacije. Autorica je i koautorica više znanstvenih članaka i prikaza, a sudjelovala je i na više međunarodnih i domaćih skupova.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Webmail
Studiranje u Splitu - Rezultati studentskih anketa
Pravna klinika
SEELS
NISPA
IASIA