Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • viša premisa u logičkom sudu

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR2623600001101102826949
Fakultet «« docent ««

Doc. dr. sc. Zoran Šinković, docent

E-mail:
Kontakt : 021/393-561
Zoran Šinković

Diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu na kolegiju Međunarodno javno pravo na temu Ratno pravo. Magistrirao 2004. godine na znanstvenom poslijediplomskom studiju iz financijsko-pravnih znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na temu Međunarodno dvostruko oporezivanje. Od 1998 do 2000. godine sudački vježbenik na Trgovačkom sudu u Splitu. Vježbeničku praksu obavljao i na Općinskom i Županijskom sudu u Splitu. Pravosudni ispit položio 1999. godine. Od 2000. godine do danas zaposlen na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu kao asistent na kolegiju Financijsko pravo i financijska znanost. Trenutno radi na izradi doktorske disertacije. Sudjeluje u znanstveno-istraživačkom projektu Modeliranje pripreme proizvodnje glavnog istraživača prof. dr. sc. Slavka Šimundića. Sudjelovao na nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova. Na znanstvenom skupu Hrvatska pred vratima Europe – fiskalni aspekti održanom 8. studenog 2005. godine u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu održao referat pod naslovom “Bilateralni ugovori o izbjegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i država članica Europske unije”. Član Udruge pravnika u gospodarstvu. Područja interesa su međunarodno porezno pravo, porezno procesno pravo, oporezivanje dohotka, financijsko (porezno) pravna povijest i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Webmail
Studiranje u Splitu - Rezultati studentskih anketa
Pravna klinika
SEELS
NISPA
IASIA