Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • Teret dokazivanja je na onome koji tvrdi da neka činjenica postoji, a ne na onome koji to poriče.

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Fakultet «« asistent ««

Mia Grgić, mag. iur., asistent

E-mail:
Kontakt :

Mia Grgić, mag. iur.

Mia Grgić rođena je 03.12.1992. godine u Kiseljaku, BiH. Osnovnu školu i opću gimnaziju, kao i osnovnu glazbenu školu završila je u rodnom gradu, a 2011. godine upisala je Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. U tijeku svog fakultetskog obrazovanja dva puta je bila nagrađena posebnim Priznanjem fakultetskog vijeća Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za uspjeh u studiju ( 2012. godine, prosjek ocjena: 5,00 i 2014. godine, prosjek ocjena: 4,85). Za svoj rad „Upravljanje zgradama u svjetlu odnosa suvlasnika i upravitelja“ dobila je u akademskoj 2014./2015. godini Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu. Zimski semestar akademske 2015./2016. godine provela je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Beču u sklopu programa Erasmus+. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekla titulu magistra prava, a budući da je tijekom cijelog studija imala prosjek ocjena 4,9 dobila diplomu summa cum laude
. Po završetku studija upisala je sveučilišni doktorski studij na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer: Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo. Bila je stipendistica Zaklade Zlatko Crnić i Sveučilišta u Zagrebu.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Webmail
Studiranje u Splitu - Rezultati studentskih anketa
Pravna klinika
SEELS
NISPA
IASIA