Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • alternativna obveza

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR2623600001101102826949|

Fakultet «« voditelj knjižnice ««

Edita Bačić, dipl. iur. knjižničarski savjetnik, voditelj knjižnice

E-mail:
Kontakt : tel/fax. +385 (21) 39 35 53
Edita Bačić, dipl. iur. knjižničarski savjetnik
Edita Bačić rođena je 03.03. 1954. u Splitu, gdje je završila osnovno i srednje obrazovanje. Zvanje diplomirane pravnice ostvarila je 1978. na Pravnom fakultetu u Splitu, gdje se kasnije i zaposlila kao bibliotekar - dokumentalista. Nakon položenog stručnog bibliotekarskog ispita (1986) radila je na poslovima katalogizacije i sadržajne obrade monografskih i serijskih publikacija sve do 1993. kada preuzima funkciju voditelja knjižnice. Od početka se zalaže za modernizaciju knjižničnog poslovanja, uvodi elektroničku obradu knjižničnog fonda i sredinom 90-ih uključuje Knjižnicu Pravnog fakulteta u Splitu u mrežu hrvatskih knjižnica – CROLIST, kao prvu od pravnih knjižnica u Hrvatskoj. Sudjeluje u različitim stručnim projektima, a jedan od važnijih je međunarodni projekt “Pravosuđe i pravni fakulteti” /2002/. Iste godine uključuje se i u projekt Ministarstva znanosti obrazovanja i športa Sustav znanstvenih informacija - podsustav društvenih znanosti. U skladu s bolonjskom reformom od 2004. djeluje na unaprijeđivanju kvalitete visokog obrazovanja te u suranji s profesorima i studentima 2006. organizira Centar za izvannastavne aktivnosti Pravnog fakulteta u Splitu. Ciljevi osnivanja Centra u uskoj su vezi poslanjem Fakulteta i ulogom knjižnice u obrazovanju budućih pravnika. Članica je Hrvatskog knjižničarskog društva, aktivno se zalaže se za slobodan pristup informacijama i međuknjižničnu suradnju pravnih i srodnih knjižnica u zemlji i inozemstvu. Zajedno s kolegama Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru od 2005. sudjeluje u organizaciji redovitog stručnog skupa pod nazivom Okrugli stol pravnih i srodnih knjižnica. Skup je od regionalnog značaja i već se nekoliko godina održava u Neumu u okviru međunarodnog savjetovanja Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse. Predavač je na Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, a odlukom Ministarstva kulture Republike Hrvatske 2006. godine ostvaruje zvanje višeg knjižničara. Na temelju Rješenja Ministarstva kulture Republike Hrvatske 2011. godine postigla je zvanje knjižničarske savjetnice.

Usavršavanje u Hrvatskoj

Zalaže se za cjeloživotno učenje i redovito pohađa različite stručne tečajeve, seminare i radionice u zemlji i inozemstvu: • U organizaciji Otvorenog društva u Zagrebu (Network Library Program) u studenom1999. sudjeluje u međunarodnoj radionici: Uvod u izobrazbu za pružanje knjižničnih i informacijskih usluga – izobrazba izobražavatelja. • 1999. sudjeluje na međunarodnom Seminaru knjižničnog marketinga i managementa u Bizovcu / organizatori: Regionalno bibliotekarsko društvo i Deutsche Bibliotheksinstitut. • 2001. i 2002. uključuje se u tečajeve Centra za stalno stručno usavršavanje u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. • pohađala je i različite tečajeve za rad na računalima u organizaciji CARnet-a u Splitu. • 2007./2008. završila je diploma-program /60 sati/ obrazovanja djelatnika visokoškolskih ustanova pod nazivom: Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi u organizaciji Foruma za slobodu odgoja i Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Usavršavanje u inozemstvu

• T.M.C Asser Institut (Asser College Europe – The Hague) 1996. diploma - specijalistički tečaj iz područja europskog prava za bibliotekare pravnike u trajanju od pet tjedana. • Seminar međunarodnog Centra za njemačko–hrvatsko pravo, Strasbourg (2001) • U.S. Agency for International Development (Washington, D.C.), stipendist programa International Policy Advocacy iz područja civilnog društva i javnog zagovaranja: u trajanju od pet tjedana (1996) • T.M.C Asser Institut (Asser College Europe – The Hague) 2006. diploma-specijalistički tečaj za informacijske stručnjake iz područja međunarodnog i europskog prava u trajanju od tri tjedna.

Članstvo i djelovanje u domaćim i međunarodnim knjižničarskim udruženjima

• Hrvatsko knjižničarsko društvo i Društvo knjižničara u Splitu (1982) • American Law Library Association (1997) • International Federation of Library Association : -Round Table for Women’s Issues (članica 2000- 2002) -Management of Library Associations Section (članica 2003-2007 - ponovljen mandat do 2010).

Edita Bačić predsjednica je međunarodnog udruženja Društva bibliotekara pravnih i srodnih biblioteka Jugoistočne Evrope od 2009. godine (ponovljen mandat do 2013.)

Nagrade i priznanja
Hrvatsko knjižničarsko društvo, na svojoj 37. Skupštini održanoj u Tuheljskim toplicama 2010, uručilo je Editi Bačić najviše stručno priznaje - /Kukuljevićevu povelju/ - kao znak javne zahvale za zasluge na unapređivanju knjižničarske struke u Hrvatskoj.

OBJAVLJENI RADOVI

Organizacija i oblici rada biblioteke London School of Economics i mogućnosti korištenja nekih iskustava. // Glasnik Društva bibliotekara Split, 2(1991), 28-33.

Čitaonice ili male priručne knjižnice u izbjegličkim kampovima. // Glasnik Društva bibliotekara Split, 3(1994), 106-107.

Knjižnica=Library / Pravni fakultet u Splitu 1961-1995. / Split : Pravni fakultet, 1995. Str. 31-32.

Fakultetske knjižnice splitskog Sveučilišta u svijetlu njihovih statuta. // Glasnik Društva bibliotekara u Splitu, 4(1996), 84-89.

Službene publikacije Europske zajednice. // Glasnik Društva bibliotekara u Splitu 5(1997), 96-98.

Primjena SSZPO-a za izradu predmetnog kataloga u knjižnici Pravnog fakulteta u Splitu. // Predmetna obrada – ishodišta i smjernice : zbornik radova. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 1998. Str. 433- 435.

Nalaženje sredstava za javno zagovaranje. // Javno zagovaranje: žene za društvene promjene. Zagreb : STAR Projekt- Delphi International, 1998. Str. 100-107.

Bibliografija radova “Zbornika radova Pravnog fakulteta u Splitu” 1988 – 1998. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 36,3-4(1999), 703-752.

Tržišni pristup knjižničarstvu i važnost javnog zagovaranja za knjižnice. // Glasnik Društva knjižničara u Splitu, 6(1999), 90-96.

Knjižnica Pravnog fakulteta u Splitu: razvoj (1966-2000). / Spomenica Pravnog fakulteta u Splitu (1960-2000). Split : Pravni fakultet, 2000. Str. 35-45.

Knjižnice splitskih visokih učilišta. // Glasnik Društva knjižničara u Splitu, 7(2000), 94-98.

Angažirano knjižničarstvo. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 43,3(2000), 35-43.

Bačić, Edita; Ivanka Kuić. Nove inicijative i partnerstva za serijske publikacije. // Vjesnik

bibliotekara Hrvatske, 43,4(2000),189-196.

14. Bačić, Edita; Gordana Miolin. Infoteka za pomoć ženama pri zapošljavanju. //

Konferencija CROinfo 2001: Upravljanje informacijama u gospodarstvu i znanosti :

zbornik radova Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 2001. Str. 104-105.

15. Suradnja knjižničarskih društava i nevladinih udruga. // Slobodan pristup informacijama u

službi kulturnog razvitka : zbornik radova. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko

drušvo, 2002. Str. 43-45.

16. Donacija dokumentacijskih zbirki knjižnici Pravnog fakultet u Splitu. // Zbornik

radova Pravnog fakulteta u Splitu, 39,1-2(2002), 309-312.

17. Osnove strateškog planiranja razvoja HKD-a uz poseban osvrt na odnose s

medijima. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 45,3-4(2002), 117 - 126.

18. Better Information for Women in Croatia. // IFLA Journal, 28,3(2002), 160.

19. Pravni fakultet u Splitu : nastanak i razvoj. // Odvjetnik, 76,5-6(2003), 3.

20. Bačić, Edita; Gordana Miolin. Dostupnost i korištenje internet-kioska i euro-polica u

splitskim knjižnicama. // Slobodan pristup informacijama : 2. okrugli stol : zbornik

radova, Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2004. Str. 70-77.

21. Međubibliotečna suradnja knjižnica pravnih fakulteta u regiji – prilagodba

Bolonjskom procesu. // Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne

prakse : zbornik radova. Mostar : Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru, 2005.

Str. 499-504.

22. Klubovi prijatelja knjižnica: uspješni zagovaratelji. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske,

48,1(2005), 73-83.

Radovi objavljeni nakon izbora u zvanje višeg knjižničara (2006.)

Neformalni oblici učenja na visokoškolskim ustanovama. // Slobodan pristup

informacijama : 4. i 5. okrugli stol : zbornik radova. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko

društvo, 2007. Str. 12-18.

2. Evaluacija programa Informacije o EU u narodnim knjižnicama. // Program informacije o

EU u narodnim knjižnicama : pregled provedbe programa 2005 – 2007 : zbornik radova.

Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2007. Str. 171-183.

3. Bačić, Edita; Blaženka Peradenić-Kotur. Regionalna suradnja pravnih i srodnih knjižnica.

// 9. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica : zbornik radova. Zagreb : Hrvatsko

knjižničarsko društvo, 2008. Str. 164-149.

4. Bačić, Edita; Alemka Belan Simić. Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti. //

Svezak : časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja, 10(2008),

10-13.

5. Bačić, Edita; Blaženka Peradenić-Kotur. Osiguranje kvalitete na visokoškolskim

ustanovama. // 10. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica : zbornik radova. Zagreb :

Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2009. Str. 164-149.

6. Visokoškolske knjižnce. / Vodič kroz knjižnice grada Splita. Split : Društvo knjižničara u

Splitu, 2008. Str. 19-30.

7. Zagovaranje knjižnica - suvremeni trend u knjižničarstvu. // Universitas : list studenata i

profesora Sveučilišta u Splitu, 1,4(2009), 23.

8. Standardi i smjernice razvoja visokoškolskih knjižnica. // Universitas : list studenata i

profesora Sveučilišta u Splitu, 1,6(2009), 30.

9.Društvo bibliotekara u Splitu i lokalna zajednica. // Glasnik Društva bibliotekara u Splitu,

8(2010), 137-150.

10.Regional Cooperation of Southeast Europe Law Libraries. // IFLA - MLAS Newsletter,

2010, 6-7.

11.Bačić, Edita; Blaženka Peradenić-Kotur. Suradnja srodnih knjižnica i značaj državnih

informacija za širu društvenu zajednicu. // Vjesnik bibliotekra Hrvatske, 53,3-4(2010),

194-201.

12.Pravne knjižnice i kulturna baština. // 11. dani specijalnih i visokoškolskih knižnica :

zbornik radova. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2010. Str. 49-56.

13.Prostorni uvjeti Fakulteta kroz povijest i Knjižnica Pravnog fakulteta u Splitu. //

Nasciturus : list studenata Pravnog fakulteta u Splitu, 15,25(2011), 12-15.

14.Knjižnica - srce fakulteta // Universitas : list studenata i profesora Sveučilišta u Splitu,

3,18(2011), 13.

15.Bibliografija Zbornika radova Pravnog fakulteta u Splitu: 1999-2009. // Zbornik radova

Pravnog fakulteta u Splitu, 48,1-2(2011), 203-245.

16.Bačić, Edita; Alemka Belan-Simić; Marijana Mišetić. Croatian Library Association and

Library Advocacy. // Infos 2011 : zbornik z 36. medzinarodneho informatickeho sympozia

o novych vyzvach 21. storočia pre pamato'ove inštitucie : nove rozmery informačneho

univerza. Bratislava : Spolok slovenskych knihovnikov, 2011. Str. 192 – 195.

17.Knjižnice u regiji : okupljanje pravnih knjižnica. // Slobodan pristup informacijama : 10.

okrugli stol : zbornik radova. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2011. Str. 42 – 49.

Edita Bačić surađivala je svojim prilozima i u HKD – Novostima , objavljujući informacije o radu regionalnog Društva bibliotekara u Splitu , prikaze pojedinih stručnih skupova i seminara, izvještaje o radu tijela IFLA - e , osvrte i uvodnike .

Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Webmail
Studiranje u Splitu - Rezultati studentskih anketa
Pravna klinika
SEELS
NISPA
IASIA