Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
 • ???
 • mjesna nadležnost

Faculty of Law
Domovinskog rata 8
21000 Split
Croatia
+385 (21)
Telephone.: +385 21 39 35 00
Administration Fax: 39 35 97
studentska.referada@pravst.hr
Dean's Office: +385 21 39 35 02
Offices: +385 21 39 35 68
Library tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Faculty «« Associate ««

Tatjana Babić, dipl.iur., Associate

Contact :  
Tatjana Babić, dipl.iur.
 
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
 • 22.10. PRAVO OSIGURANJA:
 • 21.10. TRGOVAČKO PRAVO:
 • 19.10. :
 • 18.10. :
 • 18.10. :
 • 18.10. PRAVO OSIGURANJA:
 • 16.10. SOCIOLOGIJA HRVATSKOG DRUŠTVA:
 • 15.10. MEÐUNARODNO PRIVATNO PRAVO:
 • 15.10. MEÐUNARODNO PRIVATNO PRAVO:
 • 15.10. :
 • 14.10. KAZNENOPRAVNA PRAKSA:
 • 14.10. KAZNENO PROCESNO PRAVO:
 • 14.10. PRAVO ZAŠTITE MORSKOG OKOLIŠA:
 • 14.10. POMORSKI PRIJEVOZ NUKLEARNIH TVARI:
 • 14.10. GRAÐANSKO PRAVO II.:
 • 14.10. :
 • 14.10. OBVEZNA OSIGURANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ:
 • 14.10. KOPNENO I ZRAČNO PRAVO:
 • 11.10. :
 • 09.10. :
 • 09.10. :
 • 09.10. BURZOVNO PRAVO:
 • 09.10. EKONOMIKA JAVNOG SEKTORA:
 • 09.10. :
Webmail