Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
 • ???
 • 'putem činjenice'; samo po sebi

Faculty of Law
Domovinskog rata 8
21000 Split
Croatia
+385 (21)
Telephone.: +385 21 39 35 00
Administration Fax: 39 35 97
studentska.referada@pravst.hr
Dean's Office: +385 21 39 35 02
Offices: +385 21 39 35 68
Library tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR2623600001101102826949
Faculty «« Associate ««

Tatjana Babić, dipl.iur., Associate

Contact :  
Tatjana Babić, dipl.iur.
 
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
 • 26.05. UREDSKO POSLOVANJE I KORESPONDENCIJA:
 • 26.05. MEÐUNARODNO JAVNO PRAVO:
 • 26.05. OPĆA PRAVNA POVIJEST:
 • 26.05. OSNOVE MEÐUNARODNOG PRAVA:
 • 26.05. HRVATSKA PRAVNA POVIJEST:
 • 26.05. MEÐUNARODNO I EUROPSKO KAZNENO PRAVO:
 • 26.05. OSNOVE GRAÐANSKOG POSTUPKA:
 • 26.05. POREDBENO KAZNENO PROCESNO PRAVO:
 • 26.05. :
 • 26.05. OSNOVE KAZNENOG POSTUPKA:
 • 26.05. OBITELJSKO PRAVO:
 • 26.05. :
 • 26.05. KAZNENO PROCESNO PRAVO:
 • 26.05. KAZNENO PROCESNO PRAVO:
 • 26.05. :
 • 26.05. USTAVNO PRAVO:
 • 26.05. POLITIČKA EKONOMIJA:
 • 26.05. :
 • 26.05. KONZULARNO PRAVO:
 • 26.05. OSNOVE GRAÐANSKOG PRAVA:
 • 26.05. :
 • 26.05. LJUDSKA PRAVA - MEÐUNARODNOPRAVNI ASPEKT:
 • 25.05. :
 • 25.05. FINANCIJSKO PRAVO I FINANCIJSKA ZNANOST:
 • 25.05. :
 • 25.05. FINANCIJSKO PRAVO I FINANCIJSKA ZNANOST:
 • 25.05. UPRAVNA ZNANOST:
 • 25.05. :
 • 25.05. TEORIJA PRAVA I DRŽAVE:
 • 25.05. POLITIČKA EKONOMIJA:
 • 25.05. :
 • 25.05. GRAÐANSKO PROCESNO PRAVO:
 • 25.05. UREDSKO POSLOVANJE I KORESPONDENCIJA:
 • 25.05. OSNOVE KAZNENOG POSTUPKA:
 • 25.05. UREDSKO POSLOVANJE I KORESPONDENCIJA:
 • 25.05. KAZNENO PROCESNO PRAVO:
 • 25.05. FINANCIRANJE JAVNE UPRAVE:
 • 25.05. FINANCIRANJE JAVNE UPRAVE:
 • 24.05. TEORIJA PRAVA I DRŽAVE:
 • 24.05. GRAÐANSKO PROCESNO PRAVO:
 • 24.05. TEORIJA PRAVA I DRŽAVE:
 • 23.05. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 2 :
 • 23.05. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 1:
 • 22.05. RADNO I SOCIJALNO PRAVO:
 • 22.05. SOCIOLOGIJA UPRAVE:
 • 22.05. MEÐUNARODNO PRIVATNO PRAVO:
 • 22.05. TEORIJA PRAVA I DRŽAVE:
 • 22.05. POMORSKO I OPĆE PROMETNO PRAVO:
 • 22.05. UPRAVNA ZNANOST:
 • 22.05. MEÐUNARODNO PRIVATNO PRAVO:
 • 22.05. GRAÐANSKO PRAVO I.:
 • 22.05. :
 • 22.05. MEÐUNARODNO PRIVATNO PRAVO:
 • 22.05. GRAÐANSKO PRAVO I.:
 • 22.05. :
 • 22.05. SOCIOLOGIJA UPRAVE:
 • 22.05. :
 • 22.05. SOCIOLOGIJA UPRAVE:
 • 22.05. USTAVNO PRAVO:
 • 22.05. :
 • 21.05. :
 • 21.05. :
 • 21.05. POLITIČKA EKONOMIJA:
 • 21.05. :
 • 21.05. OBITELJSKO PRAVO:
 • 21.05. HRVATSKA PRAVNA POVIJEST:
 • 21.05. GRAÐANSKO PRAVO I.:
 • 21.05. UPRAVNE GRANE:
 • 20.05. OBITELJSKO PRAVO:
 • 20.05. OSNOVE EUROPSKOG GRAÐANSKOG POSTUPOVNOG PRAVA:
 • 20.05. ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO:
 • 20.05. OSNOVE GRAÐANSKOG POSTUPKA:
 • 20.05. ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO:
 • 20.05. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 2 :
 • 20.05. PRAVO INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA:
 • 20.05. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 1:
 • 20.05. POMORSKO I OPĆE PROMETNO PRAVO:
 • 20.05. OSNOVE EUROPSKOG PRAVA II:
 • 20.05. POMORSKO I OPĆE PROMETNO PRAVO:
 • 20.05. OSNOVE EUROPSKOG PRAVA II:
 • 20.05. POLITIČKA EKONOMIJA:
 • 20.05. SLUŽBENIČKO GRAÐANSKO POSTUPOVNO PRAVO:
 • 19.05. STRANI JEZIK I (njemački):
 • 19.05. OSNOVE GRAÐANSKOG POSTUPKA:
 • 19.05. USTAVNO PRAVO:
 • 19.05. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 2 :
 • 19.05. :
 • 19.05. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 1:
 • 19.05. :
 • 19.05. POLITIČKA EKONOMIJA:
 • 19.05. :
 • 19.05. GRAÐANSKO PROCESNO PRAVO:
 • 18.05. UPRAVNI SUSTAVI:
 • 18.05. UREDSKO POSLOVANJE I KORESPONDENCIJA:
 • 18.05. FINANCIJSKO PRAVO I FINANCIJSKA ZNANOST:
 • 18.05. UREDSKO POSLOVANJE I KORESPONDENCIJA:
 • 18.05. FINANCIJSKO PRAVO I FINANCIJSKA ZNANOST:
 • 18.05. FINANCIRANJE JAVNE UPRAVE:
 • 18.05. FINANCIRANJE JAVNE UPRAVE:
 • 18.05. OSNOVE KAZNENOG POSTUPKA:
 • 18.05. :
 • 18.05. KAZNENO PROCESNO PRAVO:
 • 18.05. UPRAVNA ZNANOST:
 • 18.05. :
 • 18.05. :
 • 18.05. KAZNENO PROCESNO PRAVO:
 • 17.05. GRAÐANSKO PROCESNO PRAVO:
 • 17.05. GRAÐANSKO PROCESNO PRAVO:
 • 16.05. GRAÐANSKO PRAVO I.:
 • 16.05. GRAÐANSKO PRAVO I.:
 • 16.05. TEORIJA PRAVA I DRŽAVE:
 • 15.05. RADNO I SOCIJALNO PRAVO:
 • 15.05. :
 • 15.05. MEÐUNARODNO PRIVATNO PRAVO:
 • 15.05. :
 • 15.05. MEÐUNARODNO PRIVATNO PRAVO:
 • 15.05. :
 • 15.05. MEÐUNARODNO PRIVATNO PRAVO:
 • 15.05. SOCIOLOGIJA UPRAVE:
 • 15.05. :
 • 15.05. SOCIOLOGIJA UPRAVE:
 • 15.05. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 2 :
 • 15.05. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 1:
 • 15.05. GRAÐANSKO PRAVO I.:
 • 14.05. SOCIOLOGIJA UPRAVE:
 • 14.05. OBITELJSKO PRAVO:
 • 14.05. OSNOVE EUROPSKOG PRAVA II:
 • 14.05. OSNOVE EUROPSKOG PRAVA II:
 • 14.05. GRAÐANSKO PRAVO I.:
 • 14.05. :
 • 14.05. UPRAVNA ZNANOST:
 • 14.05. :
 • 14.05. POLITIČKA EKONOMIJA:
 • 14.05. POLITIČKA EKONOMIJA:
 • 13.05. POMORSKO I OPĆE PROMETNO PRAVO:
 • 13.05. POMORSKO I OPĆE PROMETNO PRAVO:
 • 13.05. USTAVNO PRAVO:
 • 13.05. OBITELJSKO PRAVO:
 • 13.05. HRVATSKA PRAVNA POVIJEST:
 • 13.05. UPRAVNA ZNANOST:
 • 13.05. :
 • 13.05. MEÐUNARODNO PRIVATNO PRAVO:
 • 13.05. POMORSKO I OPĆE PROMETNO PRAVO:
 • 12.05. :
 • 12.05. POLITIČKA EKONOMIJA:
 • 12.05. KAZNENO PROCESNO PRAVO:
 • 12.05. USTAVNO PRAVO:
 • 12.05. GRAÐANSKO PRAVO I.:
 • 12.05. GRAÐANSKO PRAVO I.:
 • 12.05. GRAÐANSKO PROCESNO PRAVO:
 • 12.05. OSNOVE KAZNENOG POSTUPKA:
 • 12.05. STRANI JEZIK I (njemački):
Webmail