Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • Prigovarajući, tuženik postaje tužitelj.

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Fakultet «« redoviti profesor u trajnom zvanju ««

Prof. dr. sc. Jozo Čizmić, redoviti profesor u trajnom zvanju

E-mail:
Kontakt :
+385 (21) 39 35 85


Jozo Čizmić

Rođen 1. kolovoza 1958. godine u Splitu. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Splitu 1983. godine. Nakon diplomiranja pripravnik-tajnik u “Brodograđevnoj industriji Split”. Dana 5. studenoga 1987. izabran za suca Osnovnog suda udruženog rada u Splitu, bez svojstva radnika u Sudu. Na poslijediplomskom studiju “Pravo mora” na Pravnom fakultetu u Splitu, 1991. godine obranio magistarski rad pod naslovom “Ugovorno isključenje i ograničenje odgovornosti za štetu”. Dana 10. studenoga 1988. godine zasnovao radni odnos na Pravnom fakultetu u Splitu. Dana 20. srpnja 2001. godine na Pravnom fakultetu u Splitu obranio doktorsku disertaciju pod nazivom "Presuda zbog izostanka u građanskom parničnom postupku". Dana 16.srpnja 2014. izabran u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora (trajno zvanje) u području društvenih znanosti, polje prava, znanstvena grana građansko pravo i građansko-procesno pravo, predmet građansko procesno pravo. Upisan u registar istraživača kod Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, matični broj 188501. Predstojnik “Zavoda za istraživanje građanskih sudskih postupaka i suradnju s pravosuđem” i „Zavoda za suradnju s gospodarstvom i ustanovama“ pri Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Ravnatelj «Centra za medicinsko pravo» na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Autor ili koautor 14 knjiga i oko 230 znanstvenih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima. Sudjelovao kao referent ili s priopćenjima na 60-tak domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova. Dana 31. svibnja 2001. god. imenovan za suca porotnika Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske. Dana 17. veljače 2004. godine izabran za redovitog člana Akademije pravnih znanosti Hrvatske. Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 13. listopada 2005. imenovan za člana radne skupine za pripremu pregovora za poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije – 7. Pravo intelektualnog vlasništva. Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 13. listopada 2005. imenovan za člana radne skupine za pripremu pregovora za poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije – 25. Znanost i istraživanje. Odlukom Senata Sveučilišta u Splitu 2007. imenovan za predsjednika Sveučilišnog savjeta Sveučilišta u Splitu. Prodekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu od 2002 do 2006., a dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu od 2012-2014.Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Webmail
Studiranje u Splitu - Rezultati studentskih anketa
Pravna klinika
SEELS
NISPA
IASIA