Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • razlika svojstvena isključivo jednom predmetu ili pojavi, obilježja po kojima se objekt definicije razlikuje od ostalih koji idu u isti pojmovni razred

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Fakultet «« redoviti profesor u trajnom zvanju ««

Prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić, redoviti profesor u trajnom zvanju

E-mail:
Kontakt :
Direktni broj: 021/ 393 - 537
Anita Kurtović Mišić

Rođena u Splitu 6. kolovoza 1954. gdje je završila gimnaziju »Vladimir Nazor«, te 1977. diplomirala na Pravnom fakultetu u Splitu s prosječnom ocjenom 4,7. Nagrađena Rektorovom nagradom 1976. Tijekom studija bila demonstrator na predmetu Kazneno pravo. Godine 1978. izabrana prvi put za asistenta na Katedri kaznenih znanosti i od tada stalno zaposlena na Pravnom fakultetu u Splitu. Vježbeničku praksu obavljala u tadašnjem Okružnom sudu u Splitu te 1980. položila pravosudni ispit. Magisterij iz kaznenopravnih znanosti stekla na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1985., a doktorat iz područja prava 1994. Za docenticu na predmetu Kazneno pravo izabrana 1996., za izvanrednu profesoricu 2000. a za redovitu profesoricu 2004. godine.
Usavršavala se na domaćim i stranim sveučilištima: pravnim fakultetima u Zagrebu i Ljubljani (Institut za kriminologiju), SAD-u (1994), Moskvi (1997), Budimpešti (2001), te Berlinu (2002), a završila je i poslijediplomski tečaj iz viktimologije ( Victim and Criminal Justice System) u okviru Interuniverzitetskog centra poslijediplomskih studija u Dubrovniku (1984).
Bila je predsjednica Savjeta Fakulteta, predstojnica Zavoda za kaznenopravna i kriminološka istraživanja “Ivan Vučetić” te prodekanica Fakulteta u dva mandata (2000.- 2004). Pročelnica Katedre za kazneno pravo i predstojnica Zavoda za kaznene znanosti. Članica Državnog sudbenog vijeća Republike Hrvatske od 2001-2005., ponovno birana u novom mandatu 15. srpnja 2005.
Višegodišnja članica Upravnog odbora Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu (od 1996), osnivač i članica Hrvatskog udruženja za europsko kazneno pravo (od 1999), utemeljitelj i redovita članica Akademije pravnih znanosti Hrvatske te članica Međunarodnog udruženja za kazneno pravo (Association Internationale de Droit Penal, AIDP).
Objavila je preko 50 znanstvenih i stručnih radova od čega ukupno 7 knjiga ( dva udžbenička teksta te pet monografija) iz područja kaznenog, kazneno procesnog prava i kriminologije. U najvažnijim radovima se bavi pitanjima kaznenopravnih sankcija, organiziranog kriminala, kaznenopravne odgovornosti pravnih osoba, krivnje u nacionalnom i međunarodnom kaznenom pravu i dr. Autorica dva udžbenika koji se koriste u nastavi za predmete Kazneno pravo i Kazneno procesno pravo ( Osnove kaznenog prava i postupka, Pravni fakultet u Splitu, 2002, 258 str. i Praktični priručnik za kazneni postupak, Pravni fakultet u Splitu, 1997, 247 str.) te skripte (Organizirani kriminalitet-materijali za pripremu ispita, Pravni fakultet u Splitu, 2004, 100 str.). Najznačajnije monografije: Pomilovanje (povijesni razvoj, pozitivnoporedbeni pregled, pravna priroda, funkcije i utjecaj na kaznenu politiku), Kaznenopravno-kriminalistička biblioteka »Vladimir Bayer« Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu i Ministarstvo unutarnjih poslova RH, Zagreb, 2003, 244 str., Krivično djelo ugrožavanja javnog prometa uslijed omamljenosti na području Dalmacije, Osnove etiologije i fenomenologije, Split, 1991., 141 str.;
Kao referent i voditelj sudjelovala u radu 27 međunarodna i domaća znanstvena skupa. Određena za nacionalnog referenta na XVI. Međunarodnom kongresu za kazneno pravo (Budimpešta, 1999) te sudionik XVII. Međunarodnog kongresa za kazneno pravo (Peking, 2004). Sudjelovala u izradi nacionalnog referata o implementaciji Konvencije UN-a o transnacionalnom organiziranom kriminalu u hrvatskom kaznenom zakonodavstvu za XI. Kongres UN-a o prevenciji kriminala i kaznenom pravosuđu (Bangkok, 2005).
Nositeljica kolegija Kazneno pravo, Osnove kaznenog prava na Upravnom studiju te izbornih predmeta Kriminologija, Međunarodno i europsko kazneno pravo i Kazneno izvršno pravo na III. i IV. godini pravnog studija. Održavala tri godine predavanja i ispite iz predmeta Kazneno pravo za studente Policijske akademije (izvanredni studij u Splitu).
Na poziv Ministarstva pravosuđa RH bila je članica radne grupe za izradu Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela (2004), članica u izradi Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (2001. i 2004/5) te voditeljica radne skupine za izradu Zakona o pomilovanju (2003).
Sudjeluje u znanstvenoistraživačkom radu u okviru Zavoda za kaznenopravna i kriminološka istraživanja "Ivan Vučetić". Sudjelovala je u svim istraživačkim projektima spomenutog Zavoda (Turistički kriminalitet i njegova prevencija, Etiologija turističkog kriminaliteta, Turistička prometna delinkvencija, Ugrožavanje javnog prometa uslijed omamljenosti kao kazneno djelo, Društvenonegativne pojave u turizmu - prikriveni turistički kriminalitet, Novo hrvatsko kazneno zakonodavstvo u svjetlu europskih standarda o ljudskim pravima). Sada sudjeluje u zajedničkom znanstvenom projektu Pravnih fakulteta u Zagrebu i Splitu Veliki hrvatski penalisti XVI. i XVII. stoljeća- Kitonić i Mičelović. Suradnik u izradbi Pravne enciklopedije Leksikografskog zavoda »M. Krleža«.
Sudjelovala u radu više stručnih skupova (skup na temu Psihijatrija i zakon, Split, 1998. seminar Mediji i kazneni postupak prema maloljetniku/mlađem punoljetniku, Split,1999.) te održala više stručnih predavanja. Recenzentica je udžbenika Sveučilišta u Zagrebu autora prof. dr. sc. Petra Novoselca: Opći dio kaznenog prava, Zagreb, 2004, 513 str. te Komentara Kaznenog zakona, autora Franje. Bačića i Šime Pavlovića, Zagreb, 2004, 1433 str.


Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Webmail
Studiranje u Splitu - Rezultati studentskih anketa
Pravna klinika
SEELS
NISPA
IASIA