Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • odluka kojom se ukida odluka napadana pravnim lijekom

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Fakultet «« redoviti profesor u trajnom zvanju ««

Prof. dr. sc. Damir Aviani, redoviti profesor u trajnom zvanju

E-mail:
Kontakt :


Damir Aviani

Rođen je 1. studenog 1954. godine u Splitu. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Splitu (1979.), magistrirao na Pravnom fakultetu u Beogradu (1988.). Doktorirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom “Kontrola nad upravom od strane parlamentarnog ombudsmana”(1996.).
Radio je od 1980. do 1988. godine u Zavodu za informatiku i telekomunikacije općine Split, u početku kao stručni suradnik za organizaciju rada organa uprave a nešto kasnije kao samostalni projektant informacijskog sustava u upravi. U tom se periodu bavio pitanjima unapređivanja organizacije i tehnologije rada lokalne uprave, posebno s aspekta primjene suvremene informacijske tehnologije u izvršavanju poslova iz njezine nadležnosti.
Radi na Pravnom fakultetu u Splitu od 1988. godine, prvo u suradničkom zvanju asistenta (do 1997.), potom višeg asistenta (od 1997. - 1998.), znanstveno-nastavnom zvanju docenta (od 1998. - 2003), znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora (od 2003. – 2010.), te znanstveno-nastavnom zvanju redovnog profesora (od siječnja 2010.) za znanstvenu granu upravno pravo i uprava, za nastavni predmet Upravno pravo. Čitavo to vrijeme sudjeluje kako u izvođenju svih oblika nastave (predavanje, seminari, vježbe) tako i u istraživačkom radu.
Aktivno je sudjelovao u realizaciji brojnih znanstvenih projekata, od kojih su neki bili i međunarodni (npr. OBNOVA - Project in Croatia: Law Approximation in Croatia, voditelj Gregor Kutsch, Njemačka zaklada za međunarodnu pravnu suradnju (IRZ-Zaklada), Bon, od 2001. – 2004.). Sudjelovao je na brojnim međunrodnim znanstvenim skupovima, od kojih je na desetak bio član organizacijskih odbora i neposredno sudjelovao u organizaciji, te bio voditelj (tj. suvoditelj)
Osim natave na diplomskom studiju prava, te stručnom i specijalističkom Upravnom studiju ngažiram je u nastavi na Poslijediplomskom doktorskom studiju javnog prava i javne uprave na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (kolegiji: Akti javne uprave u europskom i hrvatskom pravu/obavezan/ i Postupci javne nabave /izborni).
Pročelnik je katedre za upravno pravo.
Bio je voditelj Upravnopravnog studija Pravnog fakulteta u Splitu (1996-1998.) te voditelj Specijalističkog upravnog studija (od 2012.). Bio je član Senata Veleučilišta u Splitu i pročelnik Upravno-pravnog odjela tog Veleučilišta (1998.-2003.).
Bio je član radne skupine Vlade za pripremu pregovora za članstvo u EU za poglavlje 5 pravne stečevine Europske unije – javne nabave (uključujući koncesije i javno-privatno (od 2005. do primitka Hrvatske u EU),. Bio je član nekoliko radnih skupina ministarstava (za izradu Zakona o koncesijama, Prekršajnog zakona i dr.).
Redovni je član Akademije Pravnih znanosti Hrvatske, član Hrvatskog udruženja za društvene i humanističke znanosti, Hrvatskog pravnog centra, Instituta za javnu upravu, Udruge pravnika Hrvatske gospodarske komore.
Vanjski je suradnik Ustavnog suda Republike Hrvatsk
Odabrana znanstvena djelatnost
1.1. Doktorska disertacija i magistarski rad
1. Kontrola nad upravom od strane parlamentarnog ombudsmana, doktorska disertacija, Pravni fakultet u Splitu, Split, 1996, strana 300 + V.
2. Upravljanje razvojem općine, magistarski rad, Pravni fakultet u Beogradu, Beograd, 1988, strana 222+VI.
1.2. Knjige, udžbenici, priručnici
1. Parlamentarni ombudsman, Split, Pravni fakultet u Splitu, 1999., str. 221+IX
2. Praktikum upravnog prava Republike Hrvatske, Knjiga 1., Veleučilište u Splitu, Split, 2002., str. 222., Drugo izmijenjeno idopunjeno izdanje, 2003., str. 232.
3. Upravno pravo u društvenim djelatnostima, (suautorstvo sa prof. dr. Ivom Borkovićem), Pravni fakultet u Splitu, Split, 1994, strana 81 + V, Drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, 1997, strana 67 + VI
4. Poslovi iz nadležnosti organa općinske uprave, (koautorstvo sa prof. dr. Ivom Borkovićem), Pravni fakultet u Splitu, Split, 1988, Prvi dio - str. 169, Drugi dio - str. 232.
5. Prekršajno pravo (Upravno kazneno pravo), Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2007., str. 106.
6. Prekršajno pravo Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Treće, izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Split, 2013., str. 137. objvljeno na web stranici Pravnog fakulteta u Splitu, www.pravst.hr
Član sam Hrvatskog udruženja za društvene i humanističke znanosti, Hrvatskog pravnog centra, Instituta za javnu upravu i Udruge pravnika Hrvatske gospodarske komore. Bio sam član bivšeg Senata Veleučilišta u Splitu i pročelnik Upravno-pravnog odjela tog Veleučilišta od 1998. ? 2003.. Bio sam član i tajnik uredničkog odbora ?Zbornika radova Pravnog fakulteta u Splitu? (od 1990-1992.), te član Izdavačkog savjeta Pravnog fakulteta u Splitu (1992-1994.).
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa