Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • jednim aktom; u jednoj raspravi

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Fakultet «« redoviti profesor u trajnom zvanju ««

Prof. dr. sc. Vesna Barić - Punda, redoviti profesor u trajnom zvanju

E-mail:
Kontakt :  
Vesna Barić - Punda

Prof. dr. sc. Vesna Barić Punda rođena je 1955. u Sarajevu. Osnovno školovanje (1970.), klasičnu gimnaziju Natko Nodilo (1974.) i Pravni fakultet (1978.) završila je u Splitu.

Redovita je profesorica u trajnom zvanju.

Pročelnica je katedre za Međunarodno javno pravo. Sudjeluje u izvođenju nastavnog plana i programa sljedećih kolegija: Međunarodno javno pravo, Međunarodne organizacije, Diplomatsko i konzularno pravo, Rješavanje međunarodnih sporova i Pravo mora (Pravni fakultet), Osnove međunarodnog prava i Konzularno pravo ( stručni upravno pravni studij), Ljudska prava-međunarodnopravni aspekt i Međunarodno pravo (specijalistički studij Pravnog fakulteta) i Međunarodno pravo mora (doktorski studij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru). Na sveučilišnom studijskom centru za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu nositeljica je kolegija Međunarodno pravo.

Bila je ravnateljica poslijediplomskog znanstvenog studija Pomorsko pravo i pravo mora Pravnog fakulteta u Splitu i prodekanica Pravnog fakulteta.

Sudjelovala je u projektu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Splitu, Znanstvene i stručne osnove za rješavanje graničnih sporova između Republike Hrvatske i Republike Slovenije, 2006/2007. i bila v oditeljica znanstvenoistraživačkog projekta Morske granice Republike Hrvatske i međunarodni ugovori kojima se uređuju odnosi na moru, financiranom od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Bila je članica ekspertne skupine Državne komisije za granice Vlade Republike Hrvatske za proučavanje i preciziranje granice između Republike Hrvatske i Crne Gore i Pregovaračkog povjerenstva za pregovore o južnoj granici između Republike Hrvatske i SR Jugoslavije .

Dala je značajan doprinos ustrojstvu i organizaciji Centra za njemačko, hrvatsko, europsko i komparativno pravo Split-Berlin , sa sjedištem na Pravnom fakultetu u Splitu.

Članica je Matičnog odbora za društvene znanosti Ministarstva znanosti. Bila je članica Područnog znanstvenog vijeća za društvene znanosti Nacionalnog vijeća za znanost.

Članica je Hrvatskog društva za međunarodno pravo, Hrvatskog društva za pomorsko pravo, International Law Association, Asociación Argentina de Derecho Internacional te redovita članica Akademije pravnih znanosti Hrvatske.

Članica je senata Sveučilišta u Splitu.


Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Webmail
Studiranje u Splitu - Rezultati studentskih anketa
Pravna klinika
SEELS
NISPA
IASIA