Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • obična nepažnja

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448

|

Fakultet «« poslijedoktorand ««

Dr. sc. Ivana Radić, poslijedoktorand

E-mail:
Kontakt : E-mail: iradic@pravst.hr
tel: 0385 21 393 538

Termin konzultacija: četvrtkom od 13:00 do 14:30 (soba 63/III)
Ivana Radić

Rođena je 1984. godine u Splitu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu u prosincu 2007. godine. Od 2008. zaposlena na Pravnom fakultetu u Splitu kao znanstveni novak-asistent na projektu "Pravni položaj mlađih punoljetnika u hrvatskom kaznenom zakonodavstvu", voditelja projekta prof. dr. sc. Ante Carića te sudjeluje u nastavi na Katedri za kazneno pravo. Iste godine upisuje poslijediplomski specijalistički studij, a potom u rujnu 2009. posijediplomski doktorski studij Pravne znanosti, smjer Kaznenopravne znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U listopadu 2016. godine obranila doktorsku disertaciju "Sustav maloljetničkih sankcija" pod mentorstvom prof. dr. sc. Lea Cvitanovića. Od prosinca 2016. godine radi kao poslijedoktorand na Katedri za kazneno procesno Pravnog fakulteta u Splitu.
Vježbeničku praksu obavila na Županijskom sudu u Splitu kao sudački vježbenik-volonter, te 2011. godine položila pravosudni ispit s posebnom pohvalom. Članica je Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu. Autorica je nekoliko znanstvenih i stručnih radova (samostalno i u koautorstvu). Služi se engleskim i njemačkim jezikom. Upisana u upisnik znanstvenika Ministrstva obrazovanja i znanosti pod matičnim brojem znanstvenika 303833.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Webmail
Studiranje u Splitu - Rezultati studentskih anketa
Pravna klinika
SEELS
NISPA
IASIA