Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • odricanje od tužbenog zahtjeva

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Program «« Specijalistički diplomski stručni Upravni studij

Specijalistički diplomski stručni Upravni studij

Broj godina studiranja: 2

ECTS: 120
Info (ukratko):

Završetkom specijalističkog diplomskog stručnog Upravnog studija stječe se zvanje i kompetencije specijalista javne uprave.

Polaznici koji steknu diplomu moć i će obavljati složene i zahtjevne upravne poslove viših razina odgovornosti u tijelima državne uprave, državnim i lokalnim agencijama, područne (regionalne) i lokalne samouprave, komunalnim tijelima, organizacijama i poduzećima, tijelima pravosuđa, javnim službama i gospodarskim subjektima na području Republike Hrvatske i Europske unije, kao samostalni specijalisti iz područja javne uprave.

DOPUNJENI STUDIJSKI PROGRAM SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STRUČNOG UPRAVNOG STUDIJA (DVOGODIŠNJI STUDIJ)
U trećem semestru obvezni predmeti su Nomotehnika i Upravljanje komunalnim sustavima.
Ostali predmeti koji su navedeni u trećem semestru i svi predmeti u četvrtom semestru su izborni i student je dužan s popisa trećeg semestra upisati tri izborna predmeta (18 ECTS bodova) i isto tako s popisa četvrtog semestra upisati tri izborna predmeta (18 ECTS bodova).
Nakon položenih ispita (obveznih i izbornih), studentu se u četvrtom semestru odobrava tema diplomskog rada (12 ECTS bodova)
Kompetencije koje se stječu:

Pravo upisa na izvanredni specijalistički diplomski stručni upravni studij imaju osobe koje su završile stručni upravni studij (180 ECTS bodova), stručni ili preddiplomski studij ekonomije, novinarstva, političkih znanosti ili kriminalistike.

Studij mogu upisati i osobe koje su završile i neki drugi stručni preddiplomski ili s njim izjednačeni studij ukoliko rade u tijelima državne uprave, tijelima jedinice lokalne samuprave, drugim državnim tijelima, ustanovama, državnim i javnim agencijama, poduzećima koja pružaju usluge građanima u režimu javne službe, te udrugama i političkim strankama.

Osobe iz st. 2 dužne su prije polaganja ispita odslušati predavanja iz predmeta Uvod u pravo ”.

Studij pod istim uvjetima mogu upisati i strani državljani.

Način studiranja:
Nastava će se organizirat prema izvedbenom programu za izvanredni studij.


06.09.'19
Rezultati ispita na kolegiju Intelektualno vlasništvo i informacijska sigurnost
03.09.'19
Odluka o održavanju Dekanskog ispitnog roka u akademskoj godini 2018./2019.
19.06.'19
Obavijest studentima i zaposlenicima
13.06.'19
Obavijest o održavanju pismenog dijela ispita iz predmeta Carinsko pravo
04.06.'19
Odgoda ispita kod prof. dr. sc. Duška Lozine
04.06.'19
Istraživanje EUROSTUDENT VII
31.05.'19
Stipendija za studiranje u NR Kini
27.05.'19
Natječaj za Erasmus+ mobilnost studenata u svrhu studija u ljetnom semestru akademske godine 2019./2020.
24.05.'19
OVJERA GODINE za sve razine studija - Obavijest studentima
17.05.'19
Odgoda konzultacija izv. prof. dr. sc. Marije Boban
13.05.'19
Provođenje ankete za studentsko vrednovanje rada stručnih i administrativnih službi te drugih vidova studentskog života
29.04.'19
Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu Rektorovih nagrada studentima Sveučilišta u Splitu u akademskoj godini 2018 - 2019.
29.04.'19
Obavijest o održavanju konzultacija doc. dr. sc. Zorana Šinkovića
26.04.'19
Obavijest za sve studente Fakulteta
24.04.'19
Obavijest studentima Specijalističkog diplomskog stručnog upravnog studija
11.04.'19
Odluka o visini administrativnih naknada i opis za plaćanje po navedenoj odluci
09.04.'19
Odluka o dodjeli Dekanove nagrade za izvrsnost
09.04.'19
Obavijest o izboru dobitnika i Odluka o dodjeli Dekanove nagrade za najbolji studentski rad
08.04.'19
Javni poziv za izbor studenata intervjuera u provođenju istraživanja na projektu " Jačanje pravosudne suradnje u primjeni Uredbe o nasljeđivanju u Hrvatskoj i Sloveniji - CISUR“
02.04.'19
Rang listi kandidata za Erasmus+ mobilnost studenata u svrhu studija u ak. god. 2019./2020.
01.04.'19
Natječaj za Erasmus+ mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u akademskoj godini 2018./19. i Info dan za studente
28.03.'19
Provjera indeksa pred obranu diplomskog i završnog rada
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa