Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
 • ???
 • sud određen po pravilima o atrakciji nadležnosti

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448

Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu

ISSN 1847-0459

Ključni naslov: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu (Online)
Skraćeni ključni naslov: Zb. rad. Prav. fak. Splitu (Online)

Zadnje izdanje: God. 56 (2019), Broj 2 (132)


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons
Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada 4.0 međunarodna
.
God. 56 (2019), Broj 2 (132)
God. 56 (2019), Broj 1 (131)
God. 55 (2018), Broj 4 (130)
God. 55 (2018), Broj 3 (129)
God. 55 (2018), Broj 2 (128)
God. 55 (2018), Broj 1 (127)
God. 54 (2017), Broj 4 (126)
God. 54 (2017), Broj 3 (125)
God. 54 (2017), Broj 2 (124)
God. 54 (2017), Broj 1 (123)
God. 53 (2016), Broj 4 (122)
God. 53 (2016), Broj 3 (121)
God. 53 (2016), Broj 2 (120)
God. 53 (2016), Broj 1 (119)
God. 52 (2015), Broj 4 (118)
God. 52 (2015), Broj 3 (117)
God. 52 (2015), Broj 2 (116)
God. 52 (2015), Broj 1 (115)
God. 51 (2014), Broj 4 (114)
God. 51 (2014), Broj 3 (113)
God. 51 (2014), Broj 2 (112)
God. 51 (2014), Broj 1 (111)
God. 50 (2013), Broj 4 (110)
God. 50 (2013), Broj 3 (109)
God. 50 (2013), Broj 2 (108)
God. 50 (2013), Broj 1 (107)
God. 49 (2012), Broj 4 (106)
God. 49 (2012), Broj 3 (105)
God. 49 (2012), Broj 2 (104)
God. 49 (2012), Broj 1 (103)
God. 48 (2011), Broj 4 (102)
God. 48 (2011), Broj 3 (101)
God. 48 (2011), Broj 2 (100)
God. 48 (2011), Broj 1 (99)
God. 47 (2010), Broj 4 (98)
God. 47 (2010), Broj 3 (97)
God. 47 (2010), Broj 2 (96)
God. 47 (2010), Broj 1 (95)
God. 46 (2009), Broj 4 (94)
God. 46 (2009), Broj 3 (93)
God. 46 (2009), Broj 2 (92)
God. 46 (2009), Broj 1 (91)
God. 45 (2008), Broj 4 (90)
God. 45 (2008), Broj 3 (89)
God. 45 (2008), Broj 2 (88)
God. 45 (2008), Broj 1 (87)
God. 44 (2007), Broj 3-4 (86)
God. 44 (2007), Broj 2 (85)
God. 44 (2007), Broj 1 (84)
God. 43 (2006), Broj 3-4 (83)
God. 43 (2006), Broj 2 (82)
God. 43 (2006), Broj 1 (81)
God. 42 (2005), Broj 1-2 (80)
ZBORNIK RADOVA PRAVNOG FAKULTETA U SPLITU

izdavač:
Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu , Domovinskog rata 8, Split, Republika Hrvatska

Glavni i odgovorni urednika:
Prof. dr. sc. Arsen Bačić, redoviti profesor u trajnom zvanju, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska

Uredništvo:
Prof. dr. sc Duško Lozina, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska
Prof. dr. sc. Vesna Barić Punda, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska
Prof. dr. sc. Hrvoje Kačer, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska
Doc. dr. sc. Marina Carić, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska
Doc. dr. sc. Antonija Krstulović, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska
Doc. dr. sc. Lucija Sokanović, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska

Izvršni urednik:
Dr. sc. Marina Carić, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska

Međunarodno uredništvo:
Prof. Lidija Basta Fleiner, Ph.D. (Freiburg, Swiss)
Prof. Nenad Dimitrijević, Ph.D. (CEU, Budapest, Hungary)
Prof. dr. h. c. Marc Gjidara, PhD (Sorbonne II, Paris, France)
Prof. Herwig Roggemann, Ph.D. (Berlin, Germany)
Prof. Richard Hawkins, Ph.D. (Wolverhampton, UK)

Lektor:
Elizabeta Garber

Translations:
Tania Blažević, (za engleski)

UDK:
Edita Bačič, Upraviteljica knjižnice, knjižničarski savjetnik

Adresa uredništva:
Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Domovinskog rata 8, 21000 Split, Croatia, tel.: +385 21 393 594, fax. +385 21 393 597

e-mail: zbornik@pravst.hr
web: http://www.pravst.unist.hr/zbornik.php

Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu izlazi četiri puta godišnje
Tiraža: 300 primjeraka


Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu referira se u:

ERIH PLUS
DOAJ – Directory of Open Acces Journals
EBSCO-Academic Search Family: Central & Eastern European Academic Source Database
CNKI – China National Knowledge Infrastructure
Scientific Commons
Scientific Indexing Services
Google Scholar
HRČAK

Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu tiska se uz djelomičnu potporu Ministra znanosti, obrazovanja i sporta
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu

Pravni fakultet u Splitu započinje s radom u akademskoj godini 1961/1962., a već 1963. godine objavljuje svoju prvu znanstvenu publikaciju Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. Zbornik radova bez prekida izlazi i danas pod istim naslovom. Prvi redakcijski odbor sastojao se je od pet članova: prof. dr. Zdenko Vajner, prof. dr. Božidar Jovanović, dr. Živko Anzulović, Srđan Vrcan, a glavni i odgovorni urednik bio je prof. Drago Krndija.

Prvi broj Zbornika radova Pravnog fakulteta u Splitu otisnut 1963. godine pojavio se je osamdeset godina poslije prestanka izlaženja časopisa „Pravo“ koji je izlazio u Splitu sve do 30. travnja 1883. U tom smislu Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu nastavlja bogatu pravničku tradiciju koja je započeta još 1851. godine kada je u Zadru tiskan najstariji pravni časopis na slavenskom jugu pod nazivom „Pravdonoša“.

U Zborniku se tiskaju radovi profesora i suradnika Pravnog fakulteta u Splitu, istraživača i studenata, te autora – suradnika izvan Fakulteta. Zbornik je stekao ugled kao vrlo vrijedna publikacija, i to ne samo među znanstvenicima nego i praktičarima koji su i sami svojim raznovrsnim prilozima značajno doprinjeli kvaliteti i zanimljivosti Zbornika.

Zbornik radova Pravnog fakultet u Splitu od godišta 32 (1995) broj 1-2 po prvi put uređuje međunarodno uredništvo, a časopis se referira u stranim publikacijama: ''Index to foreign Legal Periodicals'' i ''Current Legal Theory''. Od 2008. godine Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu uključen je i u domaću bazu ''Hrčak''.
Klinite i skinite Upute suradnicima - detaljno - PDF
 • Časopis objavljuje radove koji se recenziraju i one koji ne podliježu recenzetskom postupku.
 • Recenziji podliježu radovi koji se kategoriziraju (izvorni znanstveni članak, prethodno priopćenje, pregledni članak, izlaganje sa znanstvenog skupa, stručni članak).
 • Recenzije su vanjske i anonimne.
 • Prihvaćanje kategoriziranih članaka za objavljivanje obvezuje autora da isti članak ne smije objaviti na drugom mjestu bez dopuštenja uredništva časopisa ako je ono članak prihvatilo, a i tad uz podatak o tome gdje je prvi put članak objavljen.
 • Dostavljeni radovi moraju zadovoljiti sljedeće kriterije:
   1. Rad mora biti na disketi napisan u WORD-u, WORD PERFECT-u, i u ASCII standardu ('Text-only' ili 'Rich Text Format'). Uz disketu se dostavljaju i 3 (tri) primjerka rada. Samo l (jedan) primjerak sadrži na sredini naslovne stranice u zaglavlju ime i prezime autora, zanimanje (zvanje), te naziv ustanove u kojoj radi.
   2. Opseg rada ograničenje, u pravilu, do 1,5 autorska arka (16 stranica čini jedan autorski arak).
   3. Tekst se piše u dvostrukom proredu tako da jedna stranica ne može imati više od 34 retka koji sadrži 60 slovnih znakova. Na lijevoj strani svake stranice ostavlja se margina širine najmanje tri centimetara.
   4. Naslov rada mora biti koncizan i istovremeno informativan. Uz rukopis je potrebno priložiti objašnjenje o značenju upotrebljenih kratica i simbola. Tablice moraju biti pregledno i korektno priređene, te uredno opisane (broj, naslov, legenda).
   5. Bilješke se posebno prilažu rukopisu.
   6. Radovi koji se recenziraju moraju biti opremljeni sažetkom (najviše do 250 riječi) napisanim u trećem licu, u kojem se skraćeno predstavlja sadržaj članka i rezultati istraživanja prezentirani u članku. Autor je dužan dostaviti i prije vod sažetka najednom od svjetskih jezika.
   7. Rad ne smije biti već objavljen ili u tom cilju upućen drugom časopisu.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa